in English
 
 
Yhteisöllisyys

Mitä se on?

Yhteisöllisyyden kantavia teemoja ovat luottamus, osallisuus, sitoutuminen, motivaatio ja läheisyys. Muutospaineiden keskellä koko yhteisön sitoutuminen toimintaamme on ensiarvoisen tärkeää. Samalla on tärkeää, että ymmärrämme työn ja yksityiselämän tasapainon merkityksen – omalla ja toistemme kohdalla.

Yhteisöllisyyttä edistää

+ me-henki ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen
+ tutustuminen toisiin ja luottamuksen rakentaminen
+ kannustavan ilmapiirin luominen, ’töissä saa olla hauskaa’ -asenne
+ uuden etsiminen ja tekeminen yhdessä, eri osapuolet mukaan
+ yhteisiin hankkeisiin ja tilaisuuksiin osallistuminen, ketään ei jätetä pois porukasta

Yhteisöllisyyttä tuhoaa

- ’minä- minä’ –asenne, itsekkyys, ei yhteisvastuuta 
- keskinäinen kilpailu kaikesta
- kuppikuntaisuus ja klikkiytyminen, vastakkainasettelut
- epätasa-arvoisuus
- eristäytyminen, haluttomuus vuorovaikutukseen muiden kanssa

Asiasana:
Tagit: