in English
 
 
Laadunhallinta Turun kauppakorkeakoulussa

Laadunhallintamme perustana on Turun yliopiston laatutyö.
>> Yliopiston laadunhallinta

Yhteinen laatujärjestelmämme on kirjattu laatukäsikirjaan.
>> laatukäsikirja

Turun kauppakorkeakoululla on oma strategiansa, joka toteuttaa omalta osaltaan Turun yliopiston strategiaa ja sen tavoitteita.

Kauppakorkeakoulun laadunhallintajärjestelmään kuuluu oleellisesti sekä opetuksen, tutkimuksen että muun toiminnan strategisten tavoitteiden toteutumisen seuranta Action Planissa määriteltyjen tulosindikaattorien avulla.

Toimintakäsikirjassa on kuvattu kootusti Turun kauppakorkeakoulun laadunhallintamenetelmät ja -käytännöt.

Tarkastelemme toimintamme tuloksia vuosittain oppiaineissa, laitoksilla, laajennetussa johtoryhmässä sekä johtokunnassa. Tulosten perusteella päätetään tarvittavista kehittämistoimista.

Turun kauppakorkeakoulun laatutyöstä kauppakorkeakoulun tasolla vastaa varadekaani Niina Nummela sekä laitoksilla laitosjohtaja. Laatutyön vastaavana yhteyshenkilönä ja koordinaattorina kauppakorkeakoululla toimii suunnittelija Leena Henderson, puh. 02-333 9213.

Laatuasioita käsitellään eri tasoilla organisaatiota toimikunnissa ja palavereissa. Toimikuntia ovat mm. Koulutuksen kehittämistoimikunta, Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta, Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunta.

Turun kauppakorkeakoulu on jäsenenä kahdessa kansainvälisessä akkreditointi-organisaatiossa, European Foundation for Management Development, EFMD:ssä sekä, The Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB:ssä.


Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 
laadunhallinta.jpg