in English
 
 
Opintotarjonta tohtorintutkinnossa

Turun kauppakorkeakoulun oma tohtorikoulutustarjonta muodostuu pääaineiden yhteisesti tuottamista yleistieteellisistä opinnoista ja pääaineiden jatko-opintotarjonnasta. Opintotarjonta on nähtävillä Turun yliopiston sähköisessä opinto-oppaassa sekä opinto-oppaan pdf-versiossa (saatavilla Opiskelu-sivuston opinto-oppaat sivulla).

Turun kauppakorkeakoulun tohtorintutkinnon pääaineet

Oppiaineiden sivuilta voit lukea lisää kunkin aineen tutkimuksen painopistealueista ja jatko-opinnoista.
 
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä tohtorintutkinnossa mahdollisia pääaineita ovat laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi sekä johtaminen ja organisointi.

Turun yliopisto - Tutkijakoulun ja muiden tiedekuntien tarjonta

Turun yliopiston tutkijakoulun yleiskoulutustarjonta on avoinna kaikille Turun yliopiston tohtorikoulutettaville. Turun yliopistossa yhtenä opetussuunnitelmien tavoitteena on monitieteisyyden tukeminen. Opintoja voikin lisäksi valita mahdollisuuksien mukaan myös Turun yliopiston muiden tiedekuntien jatko-opintotarjonnasta.

Yhteistyöverkostot

Turun kauppakorkeakoulun jatko-opiskelija voi valita tutkintoonsa opintojaan mm. seuraavien valtakunnallisten ja kansainvälisten tutkijakoulutusohjelmien tarjonnasta:
  • KATAJA - Kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma (The Finnish Doctoral Programme in Business Studies)
  • KAVA/FDPE - Finnish Doctoral Programme in Economics
  • TVA/FFA - Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (Finland Futures Academy) 
  • TUCS - Turku Centre for Computer Science
  • RYM-TO - Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma (Doctoral Programme in the Built Environment)
  • FDPSS - Finnish Doctoral Programme in Stochastics and Statistics
  • EIASM -  European Institute for Advanced Studies in Management
Lisäksi opintoja voi valita mahdollisuuksien mukaan myös JOO-opintoina muiden suomalaisten yliopistojen jatkokoulutustarjonnasta.
 
Asiasana:
Tagit: