in English
 
 
Hakuohjeet

Hakuajat ja hakulomake

Hakuajat kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin sekä filosofian tohtorin opinto-oikeuteen ovat lukuvuonna 2017-2018 seuraavat:

 • syksyn haku 1.-20.9.2017
 • kevään haku 1.-20.3.2018

Oikeutta kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseen haetaan erillisellä hakulomakkeella Turun yliopiston sähköisessä hakujärjestelmässä.

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana. Jokaisella Turun yliopiston tohtoriohjelmalla on oma hakulomakkeensa. Hakija valitsee hakujärjestelmässä sen tohtoriohjelman hakulomakkeen, johon on hakemassa. Linkki hakujärjestelmään julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa.

Tohtoriohjelmat julkaisevat jokaista hakua varten oman hakuilmoituksensa ja on tärkeää, että hakija toimii ko. haun ohjeiden mukaan.

Syksyn 2017 haku

Syksyn haussa voi opiskeluoikeuden lisäksi hakea myös palkallisia tohtorikoulutettavan paikkoja.

HAKUILMOITUS

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen

Hakuaika 1.-20.9.2017. Valinnan tulokset julkaistaan marraskuun loppuun 2017 mennessä.

HUOM! Hakulomake julkaistaan 1.9.2017 ja se sulkeutuu hakuajan päättyessä 20.9.2017 klo 23.59. Hakulomake täytyy olla lähetetty hakujärjestelmässä ennen määräajan päättymistä. Hakemusta ei voi lähettää hakuajan päättymisen jälkeen.
 

Hakemuksen liitteet

Hakemuksessa on esitettävä suunniteltu pääaine ja jatko-opintojen tutkintorakenne.

Hakemukseen on liitettävä hakulomakkeen täyttöohjeen mukaan
 1. virallisesti oikeaksi todistettu tutkintotodistus* (Turun yliopistossa tutkintonsa suorittaneilta riittää jäljennös)
 2. virallinen opintorekisteriote* (Turun yliopistossa tutkintonsa suorittaneilta riittää jäljennös)
 3. viralliset käännökset** tutkintotodistuksista ja opintorekisteriotteista, jos ne ovat muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti
 4. tutkimussuunnitelma
 5. suunnitelma tutkinnon suorittamisen aikataulusta ja jatko-opintojen rahoituksesta
 6. Perustelukirje (Letter of motivation)
 7. CV
 8. mahdollinen suosituskirje/et  
 9. tarvittaessa todistus kielitaidosta (ks. valintaperusteissa kohta Riittävä kielitaito)
Liitteet liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen tohtoriohjelman antamien ohjeiden mukaisesti. Hakulomake ja liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 
HUOM! *Tutkintotodistuksen voi todistaa virallisesti oikeaksi tutkinnon myöntänyt oppilaitos tai julkinen notaari (maistraatti). Virallinen opintorekisteriote on tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen antama alkuperäinen leimattu ja allekirjoitettu suoritusote.
 
Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opinto-oikeus, tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Siihen saakka opinto-oikeus on ehdollinen.
 
** Jos tutkintotodistukset ja opintorekisteriotteet ovat muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, tulee hakijan toimittaa niistä viralliset käännökset suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi postitse hakuajan päättymiseen mennessä Turun kauppakorkeakouluun osoitteella: Turun kauppakorkeakoulu, Asiakirjapiste, 20014 Turun yliopisto.
 
Mahdollisen kielitestituloksen pitää olla kauppakorkeakoulun saatavilla testiorganisaation tietokannassa hakuajan päättymiseen mennessä.
 


Asiasana:
Tagit: