in English
 
 
Hakuohjeet

Hakuajat ja hakulomake

Hakuajat kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin sekä filosofian tohtorin opinto-oikeuteen ovat lukuvuonna 2016-2017 seuraavat:

 • syksyn haku 1.-19.9.2016
 • kevään haku 1.-20.3.2017

Oikeutta kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseen haetaan erillisellä hakulomakkeella Turun yliopiston sähköisessä hakujärjestelmässä.

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana. Jokaisella Turun yliopiston tohtoriohjelmalla on oma hakulomakkeensa. Hakija valitsee hakujärjestelmässä sen tohtoriohjelman hakulomakkeen, johon on hakemassa. Linkki hakujärjestelmään julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa.

Tohtoriohjelmat julkaisevat jokaista hakua varten oman hakuilmoituksensa ja on tärkeää, että hakija toimii ko. haun ohjeiden mukaan.

Kevään 2017 haku

HAKUILMOITUS (pdf)

Ohjeet hakuilmoituksen täyttämiseen (pdf)

Hakuaika 1.3.-20.3.2017. Valinnan tulokset julkaistaan toukokuun loppuun 2017 mennessä.

HUOM! Hakulomake julkaistaan 1.3.2017 ja se sulkeutuu hakuajan päättyessä klo 23.59. Hakulomake täytyy olla lähetetty hakujärjestelmässä ennen määräajan päättymistä. Hakemusta ei voi lähettää hakuajan päättymisen jälkeen.
 

Hakemuksen liitteet

Hakemuksessa on esitettävä suunniteltu pääaine ja jatko-opintojen tutkintorakenne.

Hakemukseen on liitettävä hakulomakkeen täyttöohjeen mukaan
 1. virallisesti oikeaksi todistettu* tutkintotodistus (Turun yliopistossa tutkintonsa suorittaneilta riittää jäljennös)
 2. virallinen opintorekisteriote* (Turun yliopistossa tutkintonsa suorittaneilta riittää jäljennös)
 3. viralliset käännökset** tutkintotodistuksista ja opintorekisteriotteista, jos ne ovat muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti
 4. tutkimussuunnitelma
 5. suunnitelma tutkinnon suorittamisen aikataulusta ja jatko-opintojen rahoituksesta
 6. Perustelukirje (Letter of motivation)
 7. CV
 8. mahdollinen suosituskirje/et  
 9. tarvittaessa todistus kielitaidosta (ks. valintaperusteissa kohta Riittävä kielitaito)
Liitteet liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen tohtoriohjelman antamien ohjeiden mukaisesti. Hakulomake ja liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 
HUOM! *Mikäli hakija on suorittanut pohjatutkintonsa muualla kuin Turun yliopistossa, tulee liitteet 1-3 toimittaa myös postitse hakuajan päättymiseen mennessä Turun kauppakorkeakouluun osoitteella: Turun kauppakorkeakoulu, Asiakirjapiste, 20014 Turun yliopisto. Tutkintotodistuksen voi todistaa virallisesti oikeaksi tutkinnon myöntänyt oppilaitos tai julkinen notaari (maistraatti). Virallinen opintorekisteriote on tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen antama alkuperäinen leimattu ja allekirjoitettu suoritusote.
 
** Jos tutkintotodistukset ja opintorekisteriotteet ovat muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, tulee hakijan toimittaa niistä viralliset käännökset suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 
Mahdollisen kielitestituloksen pitää olla kauppakorkeakoulun saatavilla testiorganisaation tietokannassa hakuajan päättymiseen mennessä.
 


Asiasana:
Tagit: