in English
 
 
Hakeminen jatko-opintoihin

Ajankohtaista - Hakuilmoitukset

Kauppakorkeakoulussa on haettavana tohtorintutkinnon suoritusoikeudet (kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinto). 
 
Seuraava haku on syyskuussa 2017. Syksyn haussa voi hakea myös palkallisia UTUGS-tohtorikoulutuspaikkoja. Kutakin hakua varten julkaistaan oma hakuilmoituksensa:
 
 
Turun kauppakorkeakoulun ohje hakulomakkeen täyttämiseen (julkaistaan 30.6.2017)
 
 

Hakuajat lv. 2017-2018

  • Syksyn haku: 1.-20.9.2017

  • Kevään haku: 1.-20.3.2018

Tohtoriohjelmat

Kauppakorkeakoulun tohtorintutkintoa voi hakeutua suorittamaan Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan (kaikki pääaineet) ja lisäksi myös Matemaattis-tietoteknisen tohtoriohjelmaan (pääaineena tietojärjestelmätiede), jota koordinoi matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.


Jatko-opiskelijoiden valintamenettely

Jatko-opiskelijoiden vuotuinen sisäänotto on noin 35 opiskelijaa. Rajoituksena valinnalle voi valintaperusteiden lisäksi olla pääaineen ohjausresurssien riittämättömyys.

Hakemukset käsitellään oppiaineissa sekä koordinoidusti tohtoriohjelman johtoryhmässä. Jatko-opinto-oikeuden myöntää Turun kauppakorkeakoulun dekaani. Laitosjohtajat tekevät päätöksen tohtorikoulutettavien rekrytoinnista. Valintakäsittelyssä hakijalta voidaan pyytää lisätietoja valintakelpoisuuden varmistamiseksi.

 

Asiasana:
Tagit:

Hae Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmasta palkkapaikkoja tai tohtorintutkinnon suoritusoikeutta! Hakulomake on saatavilla sähköisessä järjestelmässä 1.9.2017.