in English
 
 
Tohtoriohjelmat

Turun yliopiston tutkijakoulu - UTUGS

Kaikki  Turun yliopiston tohtoriohjelmat ja niiden opiskelijat kuuluvat Turun yliopiston tutkijakouluun (University of Turku Graduate School, UTUGS). Tohtoriohjelmia on tällä hetkellä 16, joista Turun kauppakorkeakoulussa tohtorintutkintoaan suorittavia kuuluu kahteen tohtoriohjelmaan. 
 
Jatko-opiskelijaksi hakeva voi hakea tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun kauppakorkeakoulusta Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan (kaikki pääaineet) tai Matemaattis-tietotekniseen tohtoriohjelmaan (jossa pääaineena tietojärjestelmätiede).
 
Tohtorintutkinnon rakenne ja tutkintovaatimukset ovat samat riippumatta siitä, kumpaan tohtoriohjelmaan Turun kauppakorkeakoulun jatko-opiskelija kuuluu.

Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma

Turun kauppakorkeakoulu vastaa Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman (Doctoral Programme of Turku School of Economics) toteuttamisesta. 

Ohjelma kouluttaa asiantuntijoita liike-elämän, yhteiskunnan ja tiedeyhteisön tarpeisiin tarjoamalla tieteellisen tutkijakoulutuksen ajankohtaisten ja akateemisesti kiinnostavien kysymysten ratkaisemiseksi.

Kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma vastaa kauppatieteellisestä sekä tulevaisuudentutkimuksen tohtorikoulutuksesta Turun yliopistossa.

Tohtoriohjelmaan kuuluvat kaikki kauppakorkeakoulun pääaineet:

 • laskentatoimi ja rahoitus
 • johtaminen ja organisointi
 • markkinointi
 • kansainvälinen liiketoiminta
 • toimitusketjujen johtaminen
 • yrittäjyys
 • taloustiede
 • tietojärjestelmätiede
 • talousmaantiede
 • tulevaisuudentutkimus
 • yritysjuridiikka
 • taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät.

Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma

Tietojärjestelmätieteen pääaineessa Turun kauppakorkeakoulun tohtorintutkintoa suorittava jatko-opiskelija voi kuulua Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman sijaan Matemaattis-tietotekniseen tohtoriohjelmaan, jota koordinoi Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.Asiasana:
Tagit: