in English
 
 
Venäjän innovaatiosysteemin kansainvälinen ulottuvuus
Venäjän innovaatiosysteemin toimivuuden parantaminen on tärkeä osa talouden monipuolistamiseen tähtäävää strategiaa, ja innovaatiosysteemin lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen tarjoavat mahdollisuuden kehittää sekä järjestelmän toimivuutta että Venäjän innovaatiopotentiaalia. Tämän tutkimusprojektin päätavoitteena on tarkastella nykyisten ja tulevien kansainvälisten yhteyksien ja verkostojen käyttöä ja vaikutusta venäläiseen innovaatiosysteemiin. Tarkoituksena on soveltaa ja kehittää innovaatiosysteemien ja –verkostojen kansainvälistymiseen liittyviä teorioita suomalais-venäläisessä yhteistyökontekstissa.
 
Projekti on Suomen Akatemian rahoittama.
 
Lisätietoja Anna Korppoolta, p. +47 9003 3829 tai anna.korppoo@fni.no. 

 

 

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: