in English
 
 
Kielten ja liikeviestinnän opetus Turun kauppakorkeakoulussa

Turun kauppakorkeakoulussa koulutetaan kieli- ja viestintätaitoisia liiketoimintaosaajia talouselämän asiantuntijatehtäviin yhä kansainvälisimmissä toimintaympäristöissä.  Kieli- ja viestintäopintojen keskus vastaa  kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin sekä valtiotieteiden kandidaatin (pääaineena kansantaloustiede) tutkintoihin sisältyvien kieli- ja viestintäopintojen sisällöistä ja toteutuksesta ja tarjoaaa liikeviestintään painottuvaa sivuaineopetusta.

Millä kielillä sinä aiot kansainvälistyä?

Kauppatieteellisissä tutkinnoissa kieli- ja viestintäopinnoilla on vahva asema. Turun kauppakorkeakoulussakin liike-elämän viestinnän opetuksella on jo yli 60-vuotiset perinteet.

Yksikkö tarjoaa opiskelijoille

  • vaativan ja palkitsevan opiskelu- ja oppimisympäristön
  • ajanmukaiset opetustilat ja -menetelmät
  • mahdollisuuden opiskella liike-elämän viestintää myös sivuaineena
  • kannustaa monikielisyyteen, kansainvälisyyteen sekä elinikäiseen oppimiseen.
 

 Ajankohtaista