in English
 
 
Opiskelu
 

Markkinointi liiketaloustieteenä on keskeisellä sijalla kauppakorkeakoulussa annettavassa opetuksessa. Markkinoinnissa perehdytään liiketoiminnalle keskeiseen asiakaslähtöiseen ajatteluun ja se antaa laaja-alaiset valmiudet toimiamarkkinoinnin johtotehtävissä esimerkiksi palvelualan, teollisuuden ja kaupan palveluksessa niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Ajankohtaista ja hieman askeleen edellä

Markkinoinnin opetus seuraa aikaansa ja uudistuu. Olemme mielellämme opetuksessa askeleen edellä niitä tarpeita, joita muutokset yritysmaailmassa herättävät. Bisneshenkisyys ja valmius haasteisiin ovat oleellinen osa markkinointia. 

Opetuksemme perustuu vankkaan, kansainvälisen tason tutkimustietoon. Tämän osaamisen ympärille rakennetut opintojaksot tarjoavat opiskelijoille joustavan mahdollisuuden suunnitella kullekin sopivin kurssikokonaisuus.

Monimuotoista yhteistyötä

Hyvät suhteet opiskelijoihin ja yrityksiin ovat toimintamme perusta. Markkinointi tekee yhteistyötä opiskelijoiden kanssa opiskeluaikana (markkinoinnin ainekerho M-klubi), sekä heidän valmistumisensa jälkeen.

Yrityssuhteita hyödynnetään opetuksessa monin tavoin. Vierailuluennot, projektitehtävät yrityksissä ja pro gradu -toimeksiannot kuuluvat olennaisena osana markkinoinnin opetukseen.

Oivaltavaa oppimista

Markkinointi ei tarjoa valmiita reseptejä, mutta sen sijaan antaa mahdollisuuden luoviin sovelluksiin. Opitun tiedon soveltaminen ja visiointikyky ovat markkinoinnissa avaintaitoja. 

 

Opiskelija osallistuu itse aktiivisesti omien oppimisedellytystensä luomiseen. Keskustelut, pohdinnat ja yhdessä tekeminen muiden opiskelijoiden kanssa ja ohjaajan opastuksella edistävät omaehtoista oppimista. Opiskelijan vuorovaikutustaidot ja kommunikointikyky tukevat tätä tavoitetta.​

​​

Asiasana:
Tagit: