in English
 
 
Avoimen väylä

Valinta KTK/KTM-tutkintoon avoimen väylän kautta

Kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintojen suoritusoikeus voidaan myöntää ilman valintakoetta avoimen yliopiston opintoja suorittaneelle valintaperusteissa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Sisäänottokiintiöt ovat Turun ja Porin yksiköiden yhteiset.
 
 
Hakuaika: 2.-16.5.2018 klo 15.00
 
Lisätietoa avoimen opiskelusta löytyy Opintopolusta.
 
Asiasana:
Tagit: