in English
 
 
Valinta KTM-tutkintoon alemman kauppatieteellisen yliopistotutkinnon perusteella
Kauppatieteiden kandidaatin tai siihen rinnastettavan ulkomaisen tutkinnon (joka tasoltaan ja sisällöltään vastaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatintutkintoa) suorittanut voidaan valita suorittamaan kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoa. Opiskelijavalinta tehdään kiintiöittäin hakemusten perusteella. Pääainekohtaiset sisäänottokiintiöt ovat Turun ja Porin yksiköiden yhteiset.
 
Hakuaika 14.-28.3.2018 klo 15.00
 
Haku toteutetaan valtakunnallisessa Opintopolku-järjestelmässä.
Lisätietoa hakemisesta ja valintaperusteet: Opintopolku

  

KTM-tutkinnon suorittaminen

Porin yksikössä johtamisen ja organisoinnin, laskentatoimen ja rahoituksen sekä markkinoinnin pääaineissa KTM-tutkinto suoritetaan Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa.

Asiasana:
Tagit: