in English
 
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta KTK- ja KTM-tutkintoon

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa (ks. www.kauppatieteet.fi) opiskelijoita valitaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti / kauppatieteiden maisteri) seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita sekä yliopistokohtaisia valintaperusteita.

 

Hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden.
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on mahdollista hakea kuuteen (6) hakukohteeseen, joka valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden enimmäismääräksi.  Hakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusrjestykseen. Hakukohteiden lukumäärää ja järjestystä koskeva ilmoitus on hakijaa sitova.
 
Turun kauppakorkeakoululla on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa kolme sisäistä hakukohdetta: kauppatieteet Turku, Kansainvälisen johtamisen ja organisoinnin tutkinto-ohjelma (kauppatieteellinen ala) ja kauppatieteet Pori
Hakukohteissa kauppatieteet Turku ja kauppatieteet Pori käytetään yhteisvalinnan valintaperusteita. Kansainvälisen johtamisen ja organisoinnin tutkinto-ohjelman valinnassa käytetään lisäksi valintaperusteena haastattelua. 
 
HAKUAIKA alkaa 14.3. ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00
 
Lisätietoja hakemisesta löytyy Kauppatieteellisen yhteisvalinnan sivulta ja www.opintopolku.fi. Sivustoilla esitellään kaikkien yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen valintaperusteet (hakuaika, hakuohjeet).
 

Hakukohteen Kauppatieteet Pori valittavien määrä

Hakukohteeseen Kauppatieteet Pori valitaan yhteensä 60 uutta opiskelijaa, joista
  • todistusvalinnalla 36 (kaikki ensikertalaisia hakijoita) 
  • koepistevalinnalla 24 (vähintään 6 ensikertalaista hakijaa). 

Ensikertalaisille on varattu kokonaisuudessaan 70 % aloituspaikoista.

 

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä.
 
Hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi todistusvalinnassa ylempään haluamaansa hakukohteeseen, saavat osallistua valintakokeeseen. Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.
 
Valintakoe pidetään keskiviikkona 6.6.2018 klo 12.00–15.00.
Kokeen pituus on kolme tuntia ja koe suoritetaan yhjaksoisesti. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
 
Lisätietoa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeesta on saatavilla kauppatieteet.fi -sivustolla.
 
Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt koepäivää varten. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeuksia, voivat saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta.
Lisätietoa erityisjärjestelyiden hakemisesta.
Katso ohjeita valintakokeeseen osallistuville täältä.
Koepaikalle tulee saapua hyvissä ajoin. Jos käytät julkisia kulkuvälineitä, tarkista aikataulut ja varaudu myös mahdollisiin myöhästymisiin. Eri syistä johtuen koe ei välttämättä ala tasan kello 12. Varaudu siihen, että koetilaisuus kestää jopa klo 16 asti.
 

Valintakoepaikat

Mikäli hakija pyrkii kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa useampaan kuin yhteen yliopistoon, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle (prioriteetiltaan ylimmäksi) asettamansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohdeyliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Mikäli olet siis asettanut ensimmäiselle sijalle hakukohteeksi Turun kauppakorkeakouluun hakukohteen Kauppatieteet, Turku, teet kokeen Turussa. Jos taas haet ensisijaisesti TuKKK:n Porin yksikköön ja olet asettanut ensisijaiseksi hakukohteen Kauppatieteet, Pori, teet kokeen TuKKK:n Porin yksikössä.
  
Turun kauppakorkeakoulussa valintakoe järjestetään osoitteissa:
 
Turun kauppakorkeakoulu
Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku
 
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pohjoisranta 11a, 28100 Pori
 
 
Asiasana:
Tagit: