in English
 
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa (ks. www.kauppatieteet.fi) opiskelijoita valitaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti / kauppatieteiden maisteri) seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita sekä yliopistokohtaisia valintaperusteita.

 

Hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden.
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on mahdollista hakea kuuteen (6) hakukohteeseen, joka valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden enimmäismääräksi.  Hakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusrjestykseen. Hakukohteiden lukumäärää ja järjestystä koskeva ilmoitus on hakijaa sitova.
 
Turun kauppakorkeakoululla on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa kolme sisäistä hakukohdetta: kauppatieteet Turku, Kansainvälisen johtamisen ja organisoinnin tutkinto-ohjelma (kauppatieteellinen ala) ja kauppatieteet Pori
Hakukohteissa kauppatieteet Turku ja kauppatieteet Pori käytetään yhteisvalinnan valintaperusteita. Kansainvälisen johtamisen ja organisoinnin tutkinto-ohjelman valinnassa käytetään lisäksi valintaperusteena haastattelua. 
 
HAKUAIKA alkaa 14.3. ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00
 
Lisätietoja hakemisesta löytyy Kauppatieteellisen yhteisvalinnan sivulta ja www.opintopolku.fi. Sivustoilla esitellään kaikkien yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen valintaperusteet (hakuaika, hakuohjeet).
 

Hakukohteen Kauppatieteet Pori valittavien määrä

Hakukohteeseen Kauppatieteet Pori valitaan yhteensä 60 uutta opiskelijaa, joista
  • todistusvalinnalla 36 (kaikki ensikertalaisia hakijoita) 
  • koepistevalinnalla 24 (vähintään 6 ensikertalaista hakijaa). 

Ensikertalaisille on varattu kokonaisuudessaan 70 % aloituspaikoista.

 

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (opetushallituksen määräys 60/011/2015):
  • Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)
  • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)
  • Tilastot ja todennäköisyys (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.
  • sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.
 
Valintakoe pidetään keskiviikkona 6.6.2018 klo 12.00–15.00.
Kokeen pituus on kolme tuntia ja koe suoritetaan yhjaksoisesti.
 
Hakija tekee kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeen sen yliopiston järjestämässä koetilaisuudessa, jonka hakukohteen hakija on asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista prioriteetiltaan ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi.
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt hakija voi osallistua kokeeseen. 
Koepaikalle tulee saapua hyvissä ajoin. Jos käytät julkisia kulkuvälineitä, tarkista aikataulut ja varaudu myös mahdollisiin myöhästymisiin. Eri syistä johtuen koe ei välttämättä ala tasan kello 12. Varaudu siihen, että koetilaisuus kestää jopa klo 16 asti.

Erityisjärjestelyt valintakokeeseen

Valintakokeeseen osallistuva voi saada vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt valintakokeeseen. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä hakija hakee ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Hakemus tulee toimittaa viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 suoraan siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee.
 
Katso ohjeita valintakokeeseen osallistuville täältä.
 

Valintakoepaikat

Mikäli hakija pyrkii valintakokeen avulla useampaan kuin yhteen hakukohteeseen, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle asettamansa hakukohteen yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Mikäli ko. yliopisto järjestää koetilaisuuden usealla paikkakunnalla, ilmoittaa hakija koepaikkansa hakulomakkeella.
  
Turun kauppakorkeakoulussa valintakoe järjestetään osoitteissa:
 
Turun kauppakorkeakoulu
Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku
 
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pohjoisranta 11a, 28100 Pori
 
 
Asiasana:
Tagit: