in English
 
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa (ks. www.kauppatieteet.fi) opiskelijoita otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti / kauppatieteiden maisteri) seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita sekä yliopistokohtaisia valintaperusteita.

 

Hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden.
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on mahdollista hakea kuuteen (6) hakukohteeseen, joka valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden enimmäismääräksi.  Hakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusrjestykseen. Hakukohteiden lukumäärää ja järjestystä koskeva ilmoitus on hakijaa sitova.
 
Turun kauppakorkeakoululla on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa kolme sisäistä hakukohdetta: kauppatieteet Turku, Kansainvälisen johtamisen ja organisoinnin tutkinto-ohjelma (kauppatieteellinen ala) ja kauppatieteet Pori
Hakukohteissa kauppatieteet Turku ja kauppatieteet Pori käytetään yhteisvalinnan valintaperusteita. Kansainvälisen johtamisen ja organisoinnin tutkinto-ohjelman valinnassa käytetään lisäksi valintaperusteena haastattelua. 
 
HAKUAIKA alkaa 15.3. ja päättyy 5.4.2017 klo 15.00
 
Lisätietoja hakemisesta löytyy Kauppatieteellisen yhteisvalinnan sivulta ja www.opintopolku.fi. Sivustoilla esitellään kaikkien yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen valintaperusteet (hakuaika, valintakoekirjat, hakuohjeet).
 

Hakukohteen Kauppatieteet Pori valittavien määrä ja valintaperusteet:

Hakukohteeseen Kauppatieteet Pori valitaan yhteensä 60 uutta opiskelijaa.  Ensikertalaisille on varattu kokonaisuudessaan 36 paikkaa.

Tästä 60 kokonaiskiintiöstä valitaan ensin maksimissaan 12 opiskelijaa (20 %) todistusvalinnalla eli ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Tämän jälkeen valitaan yhteispisteiden (yo-todistus + valintakoe) perusteella valitaan 30 hakijaa. Tästä 30 kiintiöstä 15 aloituspaikkaa on varattu ensikertalaisille.
Tämän jälkeen valitaan 18 hakijaa valintakoepisteiden perusteella (ylioppilaat ja ei-ylioppilaat). Tästä kiintiöstä 9 aloituspaikkaa on varattu ensikertalaisille.
 

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumista ja kykyä soveltaa sitä sekä antamaan hakijalle kuva tulevasta opiskelualasta. Koe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja materiaaliin. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Koetilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua vaan jokainen hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt saa osallistua valintakokeeseen.
 
Valintakoe pidetään keskiviikkona 7.6.2017 klo 10.00 - 14.00.
Kokeen pituus on nel tuntia ja koe suoritetaan yhjaksoisesti.
 
Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu ei vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä. Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä.
 
Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt koepäivää varten. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeuksia, voivat saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Lisätietoa erityisjärjestelyiden hakemisesta löydät  täältä.
 
Katso ohjeita valintakokeeseen osallistuville täältä.
 

Valintakoepaikat

Mikäli hakija pyrkii kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa useampaan kuin yhteen yliopistoon, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle (prioriteetiltaan ylimmäksi) asettamansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohdeyliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa.
 
Jokaisella Turun kauppakorkeakouluun pyrkivällä on mahdollisuus valita, suorittaako hän valintakokeen Turussa vai Porissa. Valintakoe järjestetään osoitteissa:
 
Turun kauppakorkeakoulu
Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku
 
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pohjoisranta 11a, 28100 Pori
 
 
Asiasana:
Tagit: