in English
 
 
Kauppatieteellinen tutkintokoulutus Porissa

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä voit opiskella kauppatieteellisiä tutkintoja kauppatieteiden kandidaatista aina kauppatieteiden tohtoriksi asti:

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto   

 • ylioppilastutkinnon tai muun toisen asteen tutkinnon suorittaneille
 • alempi korkeakoulututkinto   
 • laajuus 180 opintopistettä  
 • suoritetaan Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelmassa 
 • suoritetaan noin kolmessa vuodessa   

Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto

 • KTK- tai muun soveltuvan yliopistotutkinnon (kandidaatti/maisteri) tai liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneille
 • ylempi korkeakoulututkinto
 • laajuus 120 opintopistettä
 • suoritetaan Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa
 • suoritetaan noin kahdessa vuodessa
 • suoraan maisterivaiheeseen valituksi tulleille voidaan määritellä täydentäviä opintoja enintään 60 op aiempien opintojen perusteella

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Turun kauppakorkeakouluun hyväksytyt opiskelijat saavat oikeuden suorittaa sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkinnot. Suoraan maisterivaiheeseen valituksi tulleet suorittavat vain kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Tohtorikoulutus

 • kauppatieteiden/filosofian tohtori
 • suoritetaan noin neljässä vuodessa täysipäiväisesti opiskellen
Asiasana:
Tagit: