in English
 
 
Kauppatieteellinen tutkintokoulutus Porissa

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä voit opiskella kauppatieteellisiä tutkintoja kauppatieteiden kandidaatista aina kauppatieteiden tohtoriksi asti:

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto   

 • ylioppilastutkinnon tai muun toisen asteen tutkinnon suorittaneille
 • alempi korkeakoulututkinto   
 • laajuus 180 opintopistettä  
 • suoritetaan Liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelmassa 
 • suoritetaan noin kolmessa vuodessa   

Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • laajuus 120 opintopistettä
 • suoritetaan noin kahdessa vuodessa

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Turun kauppakorkeakouluun hyväksytyt opiskelijat saavat oikeuden suorittaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon.

 

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM)

 • liiketalouden tradenomin tutkinnon tai yliopistotutkinnon (kandidaatti/maisteri) suorittaneille
 • laajuus 120 op
 • lisäksi täydentäviä opintoja enintään 60 op aiempien opintojen perusteella
 • suoritetaan noin kahdessa vuodessa

Tohtorikoulutus

 • kauppatieteiden/filosofian tohtori
 • suoritetaan noin neljässä vuodessa täysipäiväisesti opiskellen
Asiasana:
Tagit: