in English
 
 
Keskeytyneiden opintojen jatkaminen

Opintoajan rajaus

Opintoajan rajaus on tullut voimaan 1.8.2005 ja sen jälkeen alkaneissa perustutkintojen opiskeluoikeuksissa.

Jos opiskeluoikeus on päätymässä tai päättynyt, opiskelija voi tietyin edellytyksin hakea lisäaikaa opintojensa loppuunsaattamiseen.

Passiivirekisteri

Passiivirekisterissä oleva opiskeluoikeus voidaan uudelleen muuttaa aktiiviseksi. Perustutkinto-opiskelijoista passiivirekisteri koskee vain niitä opiskelijoita, jotka ovat tulleet hyväksytyksi Turun yliopiston opiskelijaksi keväällä 2005 tai sitä ennen

 
 

Maisteriohjelmat

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan tai Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelmaan valitut opiskelijat, jotka eivät ole valmistuneet näistä maisteriohjelmista, voivat hakemuksella anoa siirtoa oman pääaineen KTM-tutkinto-ohjelman opiskelijaksi. Tarkemmat ohjeet löytyvät siirtohakemuksen kääntöpuolelta.
 
Asiasana:
Tagit:
V. 2005 tai sen jälkeen aloittaneet opiskelijat
Ennen vuotta 2005 aloittaneet opiskelijat