in English
 
 
Tietoa opiskelusta TuKKK:n Porin yksikössä
 

Tutkimus opetuksen perustana

TuKKK:n Porin yksikössä opetus noudattaa yliopisto-opetuksen tiede- ja tutkimusperusteisuuden periaatetta. Kauppatieteellisten opintojen myötä opiskelijat omaksuvat tieteellisen ajattelutavan, jossa korostuu uuden luominen, kriittisyys ja vastuullisuus. Tiedeperustainen opetus kasvattaa valmiuksia ymmärtää ja soveltaa teorioita työelämän ongelmanratkaisutilanteissa.

Monimuotoiset opetustavat

KTK/KTM-opinnoissa annetaan merkittävä painoarvo lähiopetukselle, joka mahdollistaa ekonomeille tärkeiden vuorovaikutustaitojen kehittymisen. Soveltuvin osin opetuksessa hyödynnetään myös joustavia toteutustapoja ja osa tenteistä on mahdollista suorittaa sähköisessä tenttijärjestelmässä. 

Neuvonta- ja ohjauspalvelut opintojen suunnittelun tukena

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä ja vaatii opintojen suunnittelua. Motivaatio ja tavoitteellisuus muodostavat opintojen suunnittelun kulmakivet ensimmäisistä opiskelupäivistä valmistumiseen ja sen jälkeiseen työllistymiseen saakka.
 
Autamme uudet opiskelijat opintojen alkuun ja toivotamme heidät tervetulleiksi yliopistoyhteisöön - tukena ovat opintotoimiston henkilökunta ja omaopettajat. Lukuvuoden alussa uusia opiskelijoita opastaa opiskelijatuutori, joka auttaa uutta opiskelijaa tutustumaan alaansa, opiskeluympäristöönsä ja muihin alansa opiskelijoihin

Kansainvälisyys tutkinnon osana

Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osa tutkinnosta ulkomaisissa yliopistoissa. Opiskelijalla on valittavanaan kymmeniä yhteistyöyliopistoja kaikissa maanosissa. Kaiken kaikkiaan lähes puolet opiskelijoista suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla.
 
Kansainvälistyminen onnistuu myös vaihtoon lähtemättä. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö vastaanottaa kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita vuosittain. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden tutoriksi.
 
Työskentely eri puolilla maailmaa toimivien kumppaneiden kanssa on osa tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden arkea. Lisäksi kursseilla vierailee kansainvälisiä tieteenalan huippuja luennoimassa opiskelijoillemme. Kauppakorkeakoulu on merkittävä kansainvälinen kouluttaja: joka viides kasvateistamme sijoittuu jo ensimmäisessä työpaikassaan ulkomaille.
 
Asiasana:
Tagit: