in English
 
 
Opintojen suunnittelu
Opiskelu yliopistossa on itsenäistä, joten olet itse vastuussa opintojesi ja ajankäyttösi suunnittelusta. Motivaatio ja tavoitteellisuus muodostavat opintojen suunnittelun kulmakivet ensimmäisistä opiskelupäivistä valmistumiseen ja sen jälkeiseen työllistymiseen saakka.
 
Opintojesi suunnittelun voit aloittaa jo etukäteen tutustumalla opinto-oppaaseen, työskentelyaikoihin ja opetusaikatauluihin. Perehdytyspäivillä saat lisää opastusta opintojesi suunnitteluun tutoreilta, opettajilta ja opintotoimiston henkilökunnalta.

Opinto-opas, työskentelyajat ja opetusaikataulut

 


HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

Keskeinen työkalu opintojen suunnitteluun ja ohjaukseen on henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS. Suoraan KTM-vaiheeseen valitut opiskelijat laativat HOPS:nsa heti opintojen aloitusvaiheessa. KTK/KTM-opiskelijat puolestaan laativat HOPS:n kandidaatin tutkintoa varten ensimmäisen lukuvuoden keväällä.
 
HOPS:n laatimisesta järjestetään erillinen infotilaisuus, jonka lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus varata HOPS-keskusteluaika.
 

Suoraan maisterivaiheeseen valittujen täydentävät opinnot

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijat saavat ennen perehdytyspäiviä sähköpostilla listan täydentävistä opinnoistaan.  Lisätietoa löytyy maisteriohjelman www-sivuilta ja tarvittaessa täydentävistä opinnoista voi tiedustella perehdytyspäivien infotilaisuuksissa.
 

Kurssi-ilmoittautuminen

Syyslukukauden ensimmäisen opetusperiodin kurssi-ilmoittautuminen uusien opiskelijoiden osalta alkaa klo 29.8.2018 klo 13.00 ja päättyy to 30.8.2018 klo 23.59 (huom. suoraan maisterivaiheeseen valituksi tulleet pääsevät tekemään kurssi-ilmoittautumisia 23.8. klo 8.00 alkaen). Kurssi-ilmoittautumiset tehdään TY:n NettiOpsu-järjestelmässä. Tutorit avustavat uusia opiskelijoita perehdytysviikolla kurssi-ilmoittautumisten tekemisessä (ks. perehdytysviikon ohjelmista tarkempi ajankohta).
 
Kurssi-ilmoittautumiseen tarvitset voimassa olevat Turun yliopiston verkkotunnukset, jotka voit aktivoida läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittauduttuasi. 
 

Opiskelijapalvelut Porissa

Ennen perehdytyspäiviä voit tarvittaessa ottaa yhteyttä Porin yksikön opintotoimistoon, joka on avoinna ma-pe klo 12–14. Huom. opintotoimisto on suljettu heinäkuun ajan.
 
Asiasana:
Tagit: