in English
 
 
Tutkimushankkeet

UUSIMMAT HANKKEET

 

IHMEC - Opening indoor hygiene SME's exports to Middle East construction markets

Hankkeen toteutusaika 03/2018 – 02/2021

Päärahoittaja Interreg Central Baltic

Budjetti 2,18 M€

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajina ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Royal Institute of Technology, Uppsala University, Tartu Business Advisory Service ja Estonian Woodhouse Association. Liitännäispartneri: Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys ry.

Hankkeen vastuullinen johtaja on kehityspäällikkö Kimmo Laakso, kimmo.laakso@utu.fi

Lisätietoja www.ihmec.fi

 

 

VERTTI - Verkostoista intoa ja palveluilla uudistumista 1.3.2018 - 31.8.2020

VERTTI -hanke on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen (Toimintalinja 3, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen) hanke,  jonka tavoitteena on:

1) Tunnistaa yritysten kehittämis-, osaamis- ja kohtaamistarpeet sekä edistää pienten yritysten verkostojen kehittymistä,

 2) Tuottaa mikro- ja pienyrityksille yksilöllistä, prosessimaista yrittäjätukea sekä ennakoivia yrittäjä-/yrityslähtöisiä palveluja,

3) Kehittää konseptiaihioista pilotoinnin ja kokeilujen kautta palveluita yksilölliseen yrittäjätukeen ja

4) Luoda yksilöllisen yrittäjätuen prosessimalli laajemmin hyödynnettäväksi. 

Mukaan hankkeeseen rekrytoidaan 50 yritystä eri toimialoilta. Osana yksilöllisen yrittäjätuen prosessimallin kehittämistä testataan kolmea yksin- ja pienyrittäjätukea tarjoavaa palvelukonsepti-aihiota eteenpäin valmiiksi konsepteiksi - osaamisklinikka, yrittäjäluotsi ja minicamp. Hankkeessa edistetään yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia verkostoissa tapahtuvan palvelumuotoilun avulla, joka osaltaan tukee paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.

VERTTI -hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja hankekumppani Prizztech Oy. Päärahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus. Hankkeen vastuullinen johtaja on kehityspäällikkö Kimmo Laakso (kimmo.laakso@utu.fi).


TEUVO - Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky - uudet liiketoimintamallit verkostoissa

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on hankkeen päätoteuttaja, osatoteuttajana on Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö. Hankkeen tavoitteena on yritysverkostojen liiketoimintamallien kehittäminen, Satakunnan älykkään erikoistumisen tilastollisen tietojärjestelmän kehittäminen sekä hanketoteuttajien, yritysten ja muiden alueellisten toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen.

Hankkeen vastuullinen johtaja, kehityspäällikkö Kimmo Laakso, kimmo.laakso@utu.fi

Hankkeen toteutusaika 1.1.2015 – 31.9.2018

Päärahoittaja Satakuntaliitto (EAKR)

TEUVO-hanke järjesti Allianssit teollisuudessa -workshopin 7. - 8.3.2018.

TEUVO-hankkeen verkostoliiketoiminnan osion päätösseminaari järjestettiin 17.9.2018 Porin yliopistokeskuksessa.
Päätösseminaarissa nähdyt Lauri Merikallion ja Anna-Maija Hietajärven esitykset pääsee katsomaan alla olevista linkeistä:

TEUVO-hankkeen verkostoliiketoiminta-osiota ja sen tuloksia esittelevä video on julkaistu: TEUVO - yritysverkostojen liiketoimintamallien kehittäminen

Hankkeen älykkään erikoistumisen osioon liittyvä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Jari Kaivo-ojan Satakunnan tulevaisuutta ja älykästä erikoistumista luotaava esitys on myös katsottavissa:
 

ASKO – Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma

Hankkeen tavoitteena on tukea alueellista asiantuntijatalouden ja asiantuntijaorganisaatioiden kehittämistä, tuottaa hankkeen teemoissa korkeatasoista tutkimustietoa sekä osallistua aktiivisesti alueen TKI -toimintaan tukemalla alueen älykästä erikoistumista ja osaamisalueiden uudenlaista yhdistämistä.

Hankkeen vastuullinen johtaja, kehityspäällikkö Kimmo Laakso, kimmo.laakso@utu.fi

Hankkeen toteutusaika 1.1.2015 – 31.12.2018

Päärahoittaja Satakuntaliitto (EAKR)HygLi Hygieniasta liiketoimintaa
 
Yhteishankkeen päätoteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDER, osatoteuttajana on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.Hygieniasta liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on tukea Satakunnan älykästä erikoistumista sisäympäristön hygienian ja resurssiviisaan talotekniikan toimialalla ja verkottaa Satakunnan korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin tutkimusta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä Satakunnan innovaatioavauksia koulutuksilla, workshopeilla ja Living Lab -innovaatioalustoilla, toteuttaa Living Lab -innovaatioavauksena uusi talotekninen suunnitteluohjeistus hygieenisen sisäympäristön toteuttamiseksi ja tukea yritysverkostossa uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja innovaatioavauksien muuttamista liiketoiminnaksi.
 
Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Ulla Hytti
 
Hankkeen toteutusaika 1.1.2015 – 31.8.2017

Päärahoittaja Satakuntaliitto (EAKR)
 
Osarahoittajat, Rauman kaupunki, Abloy Oy, Aurubis Finland Oy, Biolan Oy, Genano Oy, Halton Oy, Isku Interior Oy, ISS Proko Oy, Lankapaja Oy, Merivaara Oy, Oras Oy, Progman Oy, SCDA, Väinö Korpinen Oy

Learning Camp – Muutosjohtamisesta menestystä think tank -vuorovaikutuksen keinoin (THINK TANK)

Hankkeessa luodaan uutta yhteisöllistä think tank -oppimiseen perustuvaa toimintamallia yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja yritysten välillä. Hanke sisältää yritysten yhteisoppimiseen perustuvia interventioita muutosjohtamisen kehittämiseksi Learning Camp -toimintamallia hyödyntäen. Projekti toteutetaan satakuntalaisen BuzzBusiness -verkoston yhteistyönä (Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy).

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Ulla Hytti, ulla.hytti@utu.fi

Hankkeen toteutusaika 1.1.2015 – 31.3.2017

Päärahoittaja TEKES

 

STRATOS - Strategialähtöisellä osaamisen johtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia mikro- ja pk-yrityksiin
 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa mikro- ja pk-yrityksille soveltuva strategiaperustainen osaamisen johtamisen toimintamalli. Tavoitteena on saada yritysten henkilöstö ja johto oivaltamaan strategialähtöisen osaamisen johtamisen periaatteet ja näkemään tästä koituvat hyödyt sekä ymmärtämään tuottavuuden ja työhyvinvoinnin keskinaisen yhteyden arjen käytännöissä ja johtamisessa. Uudenlaisen toimintamallin avulla yritysten osaamisresurssi saadaan entistä tehokkaampaan käyttöön tuottavuutta lisäten. Toimintamalli levitetään laajaan valtakunnalliseen käyttöön. Hanke tuottaa myös valtakunnalista tietoa mikro- ja pk-yritysten merkittävimmistä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin taustalla olevista osaamistarpeista.
 
Hankkeen vastuullinen johtaja, kehityspäällikkö Kimmo Laakso, kimmo.laakso@utu.fi
 
Hankkeen toteutusaika 1.1. 2016 - 30.4.2018
 
Päärahoittaja Hämeen Ely-keskus (ESR)
 

 

 

 

 AIKAISEMMAT HANKKEET

Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen johtaminen ja kehittäminen - HITTI

Hankkeen tavoitteena oli hyvinvointialan ja julkisten palvelujen palvelujärjestelmien, -verkostojen ja -tuotannon kehittäminen huomioimalla luovan talouden johtamisen ja aluetaloustutkimuksen näkökulmat.

Hankkeen toteutusaika 1.1.2011 – 31.12.2014

Päärahoittaja Satakuntaliitto (EAKR)

ALTTI - Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaaminen

Hankkeen tavoitteena on ollut vuonna 2014 käynnistyneen Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman kehittäminen ja asiantuntijaorganisaatioissa tarvittavan liiketoimintaosaamisen lisääminen.

Hankkeen toteutusaika 1.8.2013 – 31.3.2015

Päärahoittaja Satakuntaliitto (EAKR)

SATA: aluetaloustutkimus- ja tilastotietopalvelu

Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää satakuntalaisia edellytyksiä tutkimukseen ja tilastolliseen analysointiin perustuvassa aluekehittämistyössä. Lisätietoja osoitteessa: http://www.satamittari.fi

Hankkeen toteutusaika 1.1.2011 – 31.8.2015

Päärahoittaja Satakuntaliitto (EAKR)

HYGTECH2 - Ratkaisuja sisäympäristöjen hygienian hallintaan

Hanke kokosi yhteen kiinteistöjen hygienian keskeiset tekijät ja teknologiset ratkaisut koko hygieenisen rakentamisen arvoketjun osalta.

Hankkeessa painotettiin erityisesti tätä edeltäneen hankkeen pohjalta HYGTECH -konseptin rakentamista. Konseptin rakentamisen tueksi toteutettiin tieteellisiä tutkimuksia, jotka toteutettiin täyden mittakaavan Living Lab -pilottikohteissa.

Hankkeen toteutusaika 1.8.2013 – 31.10.2014

Päärahoittaja TEKES

AGILE – Ketterät liiketoimintaa edistävät yhteiskehittämisen käytännöt

Projekti toteutetaan yhteishankkeena Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja TSE Entren kanssa. Projektin tavoitteena on ollut luoda uutta tietoa liiketoimintaa edistävistä yhteiskehittämisen käytännöistä.

Hankkeen toteutusaika 1.1.2013 – 31.12.2015

Päärahoittaja TEKES

 

 

 
 
Asiasana:
Tagit: