in English
 
 
Tutkimushankkeet

UUSIMMAT HANKKEET

 

 

TEUVO - Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky - uudet liiketoimintamallit verkostoissa

 

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on hankkeen päätoteuttaja, osatoteuttajana on Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö. Hankkeen tavoitteena on yritysverkostojen liiketoimintamallien kehittäminen, Satakunnan älykkään erikoistumisen tilastollisen tietojärjestelmän kehittäminen sekä hanketoteuttajien, yritysten ja muiden alueellisten toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen.

 

Hankkeen vastuullinen johtaja, kehitysjohtaja Kimmo Laakso, kimmo.laakso@utu.fi

Hankkeen toteutusaika 1.1.2015 – 31.12.2017

Päärahoittaja, Satakuntaliitto (EAKR)

TEUVO -hanke järjestää Allianssit teollisuudessa -workshopin 7. - 8.3.2018. 
 

ASKO – Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma

 

Hankkeen tavoitteena on tukea alueellista asiantuntijatalouden ja asiantuntijaorganisaatioiden kehittämistä, tuottaa hankkeen teemoissa korkeatasoista tutkimustietoa sekä osallistua aktiivisesti alueen TKI -toimintaan tukemalla alueen älykästä erikoistumista ja osaamisalueiden uudenlaista yhdistämistä.

 

Hankkeen vastuullinen johtaja, kehitysjohtaja Kimmo Laakso, kimmo.laakso@utu.fi

 

Hankkeen toteutusaika, 1.1.2015 – 31.12.2017

 

Päärahoittaja, Satakuntaliitto (EAKR)

HygLi Hygieniasta liiketoimintaa
 
 
 
Yhteishankkeen päätoteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDER, osatoteuttajana on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.Hygieniasta liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on tukea Satakunnan älykästä erikoistumista sisäympäristön hygienian ja resurssiviisaan talotekniikan toimialalla ja verkottaa Satakunnan korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin tutkimusta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä Satakunnan innovaatioavauksia koulutuksilla, workshopeilla ja Living Lab -innovaatioalustoilla, toteuttaa Living Lab -innovaatioavauksena uusi talotekninen suunnitteluohjeistus hygieenisen sisäympäristön toteuttamiseksi ja tukea yritysverkostossa uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja innovaatioavauksien muuttamista liiketoiminnaksi.
 
Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Ulla Hytti
 
 
 
Hankkeen toteutusaika 1.1.2015 – 31.8.2017

Päärahoittaja Satakuntaliitto (EAKR)
 

Osarahoittajat, Rauman kaupunki, Abloy Oy, Aurubis Finland Oy, Biolan Oy, Genano Oy, Halton Oy, Isku Interior Oy, ISS Proko Oy, Lankapaja Oy, Merivaara Oy, Oras Oy, Progman Oy, SCDA, Väinö Korpinen Oy

 

Learning Camp – Muutosjohtamisesta menestystä think tank -vuorovaikutuksen keinoin (THINK TANK)

 

Hankkeessa luodaan uutta yhteisöllistä think tank -oppimiseen perustuvaa toimintamallia yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja yritysten välillä. Hanke sisältää yritysten yhteisoppimiseen perustuvia interventioita muutosjohtamisen kehittämiseksi Learning Camp -toimintamallia hyödyntäen. Projekti toteutetaan satakuntalaisen BuzzBusiness -verkoston yhteistyönä (Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy).

 

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Ulla Hytti, ulla.hytti@utu.fi

 

Hankkeen toteutusaika 1.1.2015 – 31.12.2016

 

Päärahoittaja TEKES

 

 

 

STRATOS - Strategialähtöisellä osaamisen johtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia mikro- ja pk-yrityksiin
 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa mikro- ja pk-yrityksille soveltuva strategiaperustainen osaamisen johtamisen toimintamalli. Tavoitteena on saada yritysten henkilöstö ja johto oivaltamaan strategialähtöisen osaamisen johtamisen periaatteet ja näkemään tästä koituvat hyödyt sekä ymmärtämään tuottavuuden ja työhyvinvoinnin keskinaisen yhteyden arjen käytännöissä ja johtamisessa. Uudenlaisen toimintamallin avulla yritysten osaamisresurssi saadaan entistä tehokkaampaan käyttöön tuottavuutta lisäten. Toimintamalli levitetään laajaan valtakunnalliseen käyttöön. Hanke tuottaa myös valtakunnalista tietoa mikro- ja pk-yritysten merkittävimmistä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin taustalla olevista osaamistarpeista.
 
Hankkeen vastuullinen johtaja, kehitysjohtaja Kimmo Laakso, kimmo.laakso@utu.fi
 
 
Hankkeen toteutusaika 1.1. 2016 - 31.12 2017
 
 
Päärahoittaja, Hämeen Ely-keskus (ESR)
 

 

 

 

 AIKAISEMMAT HANKKEET

 

Kuvahaun tulos haulle vipuvoimaa eulta

 

Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen johtaminen ja kehittäminen - HITTI

 

Hankkeen tavoitteena oli hyvinvointialan ja julkisten palvelujen palvelujärjestelmien, -verkostojen ja -tuotannon kehittäminen huomioimalla luovan talouden johtamisen ja aluetaloustutkimuksen näkökulmat.

 

Hankkeen toteutusaika 1.1.2011 – 31.12.2014

 

Päärahoittaja Satakuntaliitto (EAKR)

 

ALTTI - Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaaminen

 

Hankkeen tavoitteena on ollut vuonna 2014 käynnistyneen Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman kehittäminen ja asiantuntijaorganisaatioissa tarvittavan liiketoimintaosaamisen lisääminen.

 

Hankkeen toteutusaika, 1.8.2013 – 31.3.2015

 

Päärahoittaja, Satakuntaliitto (EAKR)

 

SATA: aluetaloustutkimus- ja tilastotietopalvelu

 

Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää satakuntalaisia edellytyksiä tutkimukseen ja tilastolliseen analysointiin perustuvassa aluekehittämistyössä. Lisätietoja osoitteessa: http://www.satamittari.fi

 

Hankkeen toteutusaika 1.1.2011 – 31.8.2015

 

Päärahoittaja Satakuntaliitto (EAKR)

 

HYGTECH2 - Ratkaisuja sisäympäristöjen hygienian hallintaan

 

Hanke kokosi yhteen kiinteistöjen hygienian keskeiset tekijät ja teknologiset ratkaisut koko hygieenisen rakentamisen arvoketjun osalta.

 

Hankkeessa painotettiin erityisesti tätä edeltäneen hankkeen pohjalta HYGTECH -konseptin rakentamista. Konseptin rakentamisen tueksi toteutettiin tieteellisiä tutkimuksia, jotka toteutettiin täyden mittakaavan Living Lab -pilottikohteissa.

 

Hankkeen toteutusaika, 1.8.2013 – 31.10.2014

 

Päärahoittaja, TEKES

 

AGILE – Ketterät liiketoimintaa edistävät yhteiskehittämisen käytännöt

 

Projekti toteutetaan yhteishankkeena Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja TSE Entren kanssa. Projektin tavoitteena on ollut luoda uutta tietoa liiketoimintaa edistävistä yhteiskehittämisen käytännöistä.

 

Hankkeen toteutusaika 1.1.2013 – 31.12.2015

 

Päärahoittaja TEKES

 

 

 
 
Asiasana:
Tagit: