in English
 
 
Tutkimus
Yksikön tutkimustoiminnassa yhdistyvät korkeatasoinen liiketoimintaosaamisen akateeminen tutkimus sekä soveltava projektimuotoinen tutkimus. Tutkimus tähtää korkeatasoisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin julkaisuihin.
 
Porin yksikön tutkimus- ja kehittämistoiminta linkittää tutkimusta teollisuuden, yritystoiminnan ja ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin. Tavoitteenamme on tuoda tutkimusprojektien ja hankkeiden kautta korkeaa kansainvälistä tieteellistä osaamista elinkeinoelämän ja yhteiskunnan käyttöön.
 
Tavoitteiden saavuttamiseksi Porin yksikössä toimii monitieteinen, innovatiivinen ja verkostomaisesti toimiva tutkimuksen ja kehittämistoiminnan asiantuntijatiimi, joka jakautuu eri vahvuusalueisiin. Tutkimus- ja kehittämistoiminta painottuu yksikön strategian mukaisesti erityisesti asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen, asiantuntijapalveluiden markkinointiin, teollisuuden uudistumis- ja innovaatiokykyyn, yrittäjyyteen sekä aluetaloudelliseen tutkimukseen. Tutkimusta tehdään asiantuntijuusalueilla liiketaloustieteellisestä näkökulmasta.
Yksikön tutkimustoiminnan keskeisiä työvälineitä ovat monitieteelliset yksikön tutkimusryhmät sekä ulkoisen rahoituksen turvin toimivat tutkimus- ja kehityshankkeet.
 

 

Asiasana:
Tagit: