in English
 
 
Julkaisut

2015

Aaltonen, Satu & Hytti, Ulla (2015) Practices hindering employee innovative behaviour in manufacturing SMEs, Accepted to be published in the RENT Anthology, R.Blackburn, F. Welter, U. Hytti (Editors), Edward Elgar Publishing Limited.
Heinonen, Jarna – Hytti, Ulla (2015) Entrepreneurship mission and content in Finnish policy. Accepted for publication in the Journal of Small Business and Enterprise Development.
Hytti, Ulla (2015) Gendered understanding of recruitment processes: Applications and Résumés, To be published in: Handbook of Gendered Careers in Management: Getting In, Getting On, Getting Out, Elgar Original Reference Series, A. Broadbridge, S. L. Fielden (Editors) Edward Elgar Publishing Limited.
Hytti, Ulla – Lemmetyinen, Arja (2015) Special issue editorial: Social entrepreneurship and entrepreneurial learning in the cultural context. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Hyvönen, Timo – Järvinen, Janne – Pellinen, Jukka (2015) Dynamics of creating a new role for business controllers. Nordic Journal of Business (previously: Finnish Journal of Business Economics), Vol. 64 (1), in press.
Järlström, Maria Kallio, Kirsi-Mari (2015) Henkilöstöosaston suorituskyky ja sen mittaamisen käytänteet ja ongelmat. Hallinnon tutkimus, Vol. 34 (1), 4360.
Kallio, Tomi J. – Kallio, Kirsi-Mari – Blomberg, Annika (2015) Physical space, culture and organizational creativity – A longitudinal case study. Facilities, Vol. 33 (5/6), 389411.
Nieminen, Lenita – Lemmetyinen, Arja (2015) A value-creating framework for enhancing entrepreneurial learning in networks. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 9 (1).
Suomi, Kati (2015) Managing brand identity and reputation - A case study from Finnish higher education. Doctoral thesis. Publications of Turku School of Economics, Series A.
Vähätalo, Mervi – Kallio, Tomi J. (2015) Organizing health services through modularity. International Journal of Operations and Production Management, Vol. 35 (6), 925945.

2014

Aaltonen, Satu – Hytti, Ulla (2014) Barriers to employee-driven innovation: A study on a regional medium-sized bakery. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Vol. 15 (3), 159–168.
 
Blomberg, Annika (2014) Organizational creativity diluted: A critical appraisal of discursive practices in academic organizational creativity research. Journal of Organizational Change Management, Vol. 27 (6), 935–954.
 
Go, Frank M. – Lemmetyinen, Arja – Hakala, Ulla (2014) (eds.) Harnessing place branding through cultural entrepreneurship. Palgrave McMillan.
 
Järlström, Maria – Kallio, Kirsi-Mari (2014) Henkilöstöfunktion suorituskyvyn johtaminen ja tuloksellisuus. In: Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen. Uudistumisen sykettä palveluihin, eds. Terttu Pakarinen – Tiina Mäki, 94–104. Edita, Helsinki.
 
Kallio, Kirsi-Mari (2014) Ketä kiinnostaa tuottaa tutkintoja ja julkaisuja liukuhihnaperiaatteella…? – Suoritus­mittauksen vaikutukset tulosohjattujen yli­opistojen tutkimus- ja opetus­henkilökunnan työhön. Publications of Turku School of Economics A-1:2014. Academic dissertation. University of Turku.
 
Kuoppakangas, Päivikki (2014) Adopting a municipal enterprise form: Expectations and outcomes – Three cases and dilemmas. Journal of Change Management, Vol. 14 (1), 126–145.
 
Kyrö, Paula – Hytti, Ulla (2014) Heuristic meta-analysis on the contribution of the Finnish entrepreneurship education dissertations. Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirja, 1/2013, 4–20.
 
Lähteenmäki-Uutela Anu (2014) Legal, Ethical, or Responsible Food. Journal of International Food and Agribusiness Marketing 26(4), 235-257.
 
Lähteenmäki-Uutela, Anu (2014) Elintarvikkeet ja sääntelytarkkuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 123, 63–82. 
 
Laine, Katja – Virolainen, Harri (2014) Työpaikkakiusaaminen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidossa ylihoitajien kuvaamana. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 4/2014, 390–408.
 
Puusa, Anu – Mönkkönen, Kaarina – Hytti, Ulla (2014) Narratiivisuus organisaatiotarinan rakentamisessa, Hallinnon tutkimus, Vol. 33, No. 2, 112-120.
 
Seppä, Matti-Esko – Virolainen, Harri (2014) Henkilöstön kokemuksia yhtiöittämisen mukanaan tuomista muutoksista. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 1/2014, 83–101.
 
Siivonen, Salla-Tuulia (2014) “Holding all the cards”. The associations between management accounting, strategy and strategic change. (Summary: “Kaikki langat käsissä”. Johdon laskentatoimen, strategian ja strategisen muutoksen väliset suhteet.) Publications of Turku School of Economics A-5:2014.
 
Sirkemaa, Seppo (2014) Electronic services in public sector: Development changes. International Journal of Computer and Electrical Engineering, Vol. 6 (2), 181–184.
 
Sirkemaa, Seppo (2014) Understanding customer in electronic business. International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 4 (1), 27–32.
 
Stenholm, Pekka – Hytti, Ulla (2014) In search of legitimacy under institutional pressures: A case study of producer and entrepreneur farmer identities. Journal of Rural Studies, Vol. 35, 133–142.
 
Suomi, Kati – Kuoppakangas, Päivikki – Hytti, Ulla – Hampden-Turner, Charles – Kangaslahti, Jukka (2014) Focusing on dilemmas challenging reputation management in higher education.  International Journal of Educational Management, Vol. 28 (4), 461‒478.
 
Suomi, Kati (2014) Exploring the dimensions of brand reputation in higher education – A case study of a Finnish master’s degree programme. Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 36 (6), 646–660.
 
Tevameri, Terhi (2014) Matriisirakenteen omaksuminen sairaalaorganisaatioissa – Rakenteeseen päätyminen, organisaatiosuunnittelu ja toimintalogiikan hyväksyminen. (Summary: The adoption of a matrix organizational structure in hospitals – Reaching a decision on the structure, organizational design and acceptance of an internal structure.) Publications of Turku School of Economics A-3:2014.

2013

Hakala, Ulla – Lemmetyinen, Arja (2013) 'Culture is the message': The status of Cultural Capital and its effect on a city's brand equity. Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 9 (1), 5–16.
 
Hakala, Ulla – Lemmetyinen, Arja – Kantola, Satu-Päivi (2013) Country image as a nation-branding tool. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 31 (5), 538–556.
 
Hytti, Ulla – Heinonen, Jarna (2013) Heroic and humane entrepreneurs: Identity work in entrepreneurship education. Education + Training, Vol. 55 (8/9), 886–898.
 
Hytti, Ulla – Kautonen, Teemu – Akola, Elisa (2013) Determinants of job satisfaction for salaried and self-employed professionals. International Journal of Human Resource Management, Vol. 24 (10), 2034–2053.
 
Hytti, Ulla – Nieminen, Lenita (2013) Enacted experiences: Analysing drama in entrepreneurship training. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Vol. 14 (2), 117–128.
 
Kallio, Tomi J.Kuoppakangas, Päivikki (2013) Bandwagoning municipal enterprises: Institutional isomorphism and the search for the Third Way. Policy Studies, Vol. 34 (1), 19–35.
 
Kuoppakangas, Päivikki Suomi, Kati – Horton, Khim (2013) Reputation and legitimacy: A comparative view of three municipal enterprises in Finland. International Journal of Public and Private Healthcare Management and Economics, Vol. 3 (2), 1–17.
 
Lemmetyinen, Arja – Go, Frank – Luonila, Mervi (2013) The relevance of cultural production – Pori Jazz – in boosting place brand equity. Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 9 (3), 164–181.
 
Suomi, Kati – Järvinen, Raija (2013) Tracing reputation risks in retailing and higher-education services. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 20 (2), 207–217.
 
Suomi, KatiLemmetyinen, Arja – Go, Frank (2013) The tension between a distinct brand identity and harmonisation – Findings from Finnish higher education. Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 9 (3), 202‒215.
 
Aarno-Kaisti, Kaisu – Virolainen, Harri (2013) Vapaaehtoistyöntekijöiden motiivit vuoden 2012 yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa. Liikunta ja tiede, Vol. 50 (6), 59–65.

2012

Hyvönen, Timo – Järvinen, Janne – Oulasvirta, Lasse – Pellinen, Jukka (2012) Contracting out municipality accounting: The role of institutional entrepreneurship. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 25 (6), 944–963.
 
Kallio, Kirsi-Mari Kallio, Tomi J. (2012) Management-by-results and performance measurement in universities – Implications for work motivation. Studies in Higher Education, iFirst Article, 1–16. DOI:10.1080/03075079.2012.709497
 
Kautonen, Teemu – Hytti, Ulla – Bögenhold, Dieter – Heinonen, Jarna (2012) Job satisfaction and retirement age intentions in Finland: Self-employed versus salary earners. International Journal of Manpower, Vol. 33 (4), 424–440.
 
Vähätalo, Mervi (2012) Modularity in health and social services – A systematic review. International Journal of Public and Private Healthcare Management and Economics, Vol. 2 (1), 7–21.

2011

Alsos, Gry Agnete – Hytti, Ulla – Ljungren, Elisabet (2011) Stakeholder theory approach to technology incubators. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 17 (6), 607–625.
 
Hakala, Ulla – Lemmetyinen, Arja (2011) Co-creating a nation brand ‘bottom-up’. Tourism Review, Vol. 66 (3), 4–24.
 
Heinonen, Jarna – Hytti, Ulla – Stenholm, Pekka (2011) The role of creativity in opportunity search and business idea creation. Education + Training, Vol. 53 (8/9), 659–672. (Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2012.)
 
Hytti, Ulla – Stenholm, Pekka – Peura, Kirsi (2011) Transfers of business planning and bounded emotionality: A follow-up case study. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 17 (5), 561–580.
 
Hyvönen, Timo – Järvinen, Janne – Näsi, Salme – Pellinen, Jukka – Rahko, Tapani (2011) Developing public sector cost accounting systems – Case Finnish Defence Forces. Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 7 (2), 97–110.
 
Järvinen, Raija – Suomi, Kati (2011) Reputation attributes in retailing services: Managerial perspective.  Managing Service Quality, Vol. 21 (4), 410‒423.
 
Meriläinen, Kirsi – Lemmetyinen, Arja (2011) Destination network management: A conceptual analysis. Tourism Review, Vol. 66 (3), 25–31.

2010

Heinonen, Jarna – Hytti, Ulla (2010) Back to basics: The role of teaching in developing the entrepreneurial university. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Vol. 11 (4), 309–318.
 
Heinonen, Jarna – Hytti, Ulla – Cooney, Thomas (2010) The context matters: Understanding the evolution of Finnish and Irish entrepreneurship policies. Management Research Reviews, Vol. 33 (12), 1158–1173.
 
Hytti, Ulla (2010) Contextualizing entrepreneurship in the boundaryless career. Gender in Management: An International Journal, Vol. 25 (1), 64–81.
 
Hytti, Ulla – Stenholm, Pekka – Heinonen, Jarna – Seikkula-Leino, Jaana (2010) Perceived learning outcomes in entrepreneurship education – The impact of student motivation and team behaviour. Education + Training, Vol. 52 (8/9), 587–606.
 
Lemmetyinen, Arja (2010) The role of the DMO in creating value in EU-funded tourism projects. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 10 (2), 129–152.
 
Lemmetyinen, Arja – Go, Frank M. (2010) Building a brand identity in a network of Cruise Baltic’s destinations – A multi-authoring approach. Journal of Brand Management, Vol. 17, 519–531.
 
Tevameri, Terhi (2010) Prosessimaisen toiminnan organisointi ja johtaminen sairaalaorganisaatiossa. Hallinnon tutkimus, Vol. 29 (3), 221–238.
 
Vartiainen, Tero (2010) Moral conflicts in project-based learning in ISD. Information Technology and People, Vol. 23 (3), 265–280.
 
Vartiainen, Tero – Siponen, Mikko (2010) On IS students’ intentions to use theories of ethics in resolving moral conflicts. Journal of Information Systems Education, Vol. 21 (1), 33–42.
Asiasana:
Tagit: