in English
 
 
Väitökset

2016

Blomberg, Annika: Organizational creativity - hegemonic and alternative discourses (Organisatorinen luovuus - hegemoninen diskurssi ja vaihtoehtoisia tarkastelutapoja).  Doctoral thesis. Publications of Turku School of Economics, Series A. http://www.doria.fi/handle/10024/119889

Vähätalo, Mervi: Modularity in health and social services: Perspectives on organization and management (Modulaarisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa: Näkökulmia orgnaisointiin ja johtamiseen).  Doctoral thesis. Publications of Turku School of Economics, Series E. https://www.doria.fi/handle/10024/122884

 

2015

Kuoppakangas, Päivikki: Decision-making and choice in the adoption of a municipal enterprise form in public healthcare organisations   Reasoning, goals, legitimacy and core dilemmas (Kunnallinen liikelaitostaminen julkisen terveydenhuollon organisaatioissa päätöksenteko, tavoitteet, legitimiteetti ja dilemmat). TuKKK A-9:2015.

Suomi, Kati: Managing brand identity and reputation – A case study from Finnish higher education. Doctoral thesis. Publications of Turku School of Economics, Series A. https://www.doria.fi/handle/10024/103691 

 

2014

Kallio, Kirsi-Mari: ”KETÄ KIINNOSTAA TUOTTAA TUTKINTOJA JA JULKAISUJA LIUKUHIHNAPERIAATTEELLA…?” – Suoritusmittauksen vaikutukset tulosohjattujen yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilökunnan työhön. (Summary: The effects of performance measurement and management by results on the work of academic staff.) TuKKK A-1:2014.
Tevameri, Terhi: MATRIISIRAKENTEEN OMAKSUMINEN SAIRAALAORGANISAATIOISSA – Rakenteeseen päätyminen, organisaatiosuunnittelu ja toimintalogiikan hyväksyminen. (Summary: The adoption of a matrix organizational structure in hospitals – reaching a decision on the structure, organizational design and acceptance of an internal structure.) TuKKK A-3:2014.
Siivonen, Salla-Tuulia: ”HOLDING ALL THE CARDS” The associations between management accounting, strategy and strategic change. (Tiivistelmä: “Kaikki langat käsissä”. Johdon laskentatoimen , strategian ja strategisen muutoksen väliset suhteet.) TuKKK A-5: 2014.
 

2013

Renfors, Sanna-Mari: MYYJÄN TOIMINNAN LAATU KULUTTAJAPALVELUJEN MYYNTIKOHTAAMISESSA - ostajan näkökulma myyjän suoritusarviointiin. (Summary: Evaluating the quality of sales behaviors in sales encounters. A study of buyers’ quality perceptions in business-to-consumer services selling.) TuKKK A-6:2013
 

2012

Torpo, Tapani: Tilintarkastusverkoston muodostuminen ja toiminta toimivan johdon vallinnassa olevassa osakeyhtiömuotoisessa yrityksessä (Summary: The development and the operation of the auditing network in the limited company, property administrated by the management.) TuKKK A-8:2012.
 

2010

Virolainen, Harri: ”KAI SITÄ IHMINEN ON VAAN SEMMOINEN LAUMAELÄIN” – Virtuaalisen tiimin ilmapiiri. (Summary: “The human being seems to be a gregarious animal” – Virtual team’s climate.) TuKKK A-8:2010.
 

2004

Länsiluoto, Aapo: Economic and Competitive Environment Analysis in the Formulation of Strategy - A Decision-Oriented Study Utilizing Self-Organizing Maps. TuKKK A-14:2004.
Asiasana:
Tagit: