in English
 
 
Luovuus, motivaatio ja asiantuntijuus (LUMO)

Tutkimusryhmän johtaja on Apulaisprofessori Kirsi-Mari Kallio ja perustajajäsen KTT Annika Blomberg. Tutkimusryhmän muita jäseniä ovat KTM Kristiina Borg, KTM Aki Lehtivuori, TaT Katriina Heljakka sekä KTT Suvi Satama. Ryhmän tavoitteena on edistää ryhmän jäsenten tutkimustyötä sekä tieteellistä julkaisemista sekä jäsenten välistä yhteistyötä ja ajatuksenvaihtoa mm. järjestämällä yhteisiä tutkimusseminaareja ja kirjoittamalla yhteisiä tutkimuspapereita. Yhteistyön avulla jäsenten tutkimusprojekteihin saadaan erilaisia näkökulmia ja ajatusten ristiinpölyttämistä. Tutkimusryhmä on myös verkottunut kansallisesti (esim. Aalto-yliopisto) ja kansainvälisesti (esim. University of Bath) muiden aihepiirin tutkijoiden kanssa. Tutkimusryhmän jäsenten keskeisiä tutkimusteemoja ovat: 

 • Luovuus ja motivaatio asiantuntijatyössä (Kallio)

 • Palkitseminen ja sen vaikutukset asiantuntijan sisäiseen motivaatioon (Lehtivuori)

 • Organisatorisen luovuuden käsite ja siihen liittyvät puhekäytännöt, organisatorinen luovuus ilmiönä asiantuntijaorganisaatiossa (Blomberg)

 • Fyysinen tila, asiantuntijuus ja luovuus (Borg)

 
Tutkimusryhmä on luonteeltaan poikkitieteellinen ja sen jäsenistä Blomberg, Borg, Lehtivuori  ja Satama  edustavat tieteenalanaan johtamista ja organisointia, K-M. Kallio laskentatointa ja rahoitusta ja Heljakka digitaalista kulttuuria. Seuraavassa esimerkkejä tutkimusryhmän jäsenten julkaisuista:
 
 • Kallio, T. J., & Kallio, K-M. (2007). Organisatorinen luovuus – Hypestä kohti luovuuden mahdollistavia organisaatiorakenteita. Liiketaloustieteellinen Aikakauskirja, 11(1), 33–64.
 • Blomberg, A. – Kallio, T. (2009) Organizational Creativity in Academic Journals: A Literature Review. European Group for Organization Studies –konferenssi, Barcelona, 2009.
 • Blomberg, A. (2012) Defining organizational creativity – organizational creativity definitions under scrutiny, European Group for Organization Studies –konferenssi, Helsinki, heinäkuu 2012.
 • Satama, S. & Blomberg, A. (2013) Creative bodies on the move: exploring tensions of collaborative creativity in productional spaces of dance. European Group for Organization Studies – konferenssi, Montréal, heinäkuu 2013.
 • Blomberg, A. (2014) Academic organizational creativity discourse and its power effects – A Foucault-inspired critical study. What’s so critical in your critical management studies –conference, Leicester, UK.
 • Kallio, T. J. - Kallio, K-M. - Blomberg, A. (2015) Physical Space, Social Work Environment and Organizational Creativity - A Longitudinal Study. Facilities, Vol.33 (5/6), 389411.
 • Blomberg, A. (2014) Organizational creativity diluted: a critical appraisal of discursive practices in academic research. Journal of Organizational Change Management, Vol. 27 (6).
 • Kallio, Kirsi-Mari (2014) Ketä kiinnostaa tuottaa tutkintoja ja julkaisuja liukuhihnaperiaatteella…? – Suoritus­mittauksen vaikutukset tulosohjattujen yli­opistojen tutkimus- ja opetus­henkilökunnan työhön. Turun kauppakorkea­kou­lun julkaisuja, Sarja/Series A-1:2014. Väitöskirja. Turun yliopisto.
 
Asiasana:
Tagit: