in English
 
 
Luovuus, motivaatio ja asiantuntijuus (LUMO)

​Tutkimusryhmän johtaja on Apulaisprofessori Kirsi-Mari Kallio ja toinen perustajajäsen on KTT Annika Blomberg. Tutkimusryhmän muita jäseniä ovat KTM Kristiina Borg, KTM Aki Lehtivuori, TaT Katriina Heljakka, KTT Suvi Satama, KTT Lauri Lepistö sekä YTM Jenni Huhtasalo.

Ryhmän tavoitteena on edistää ryhmän jäsenten tutkimustyötä sekä tieteellistä julkaisemista sekä jäsenten välistä yhteistyötä ja ajatuksenvaihtoa mm. järjestämällä yhteisiä tutkimusseminaareja, hakemalla yhteistä rahoitusta, keräämällä aineistoja ja kirjoittamalla yhteisiä tutkimuspapereita. Yhteistyön avulla jäsenten tutkimusprojekteihin saadaan erilaisia näkökulmia ja ajatusten ristiinpölyttämistä. Tutkimusryhmä on myös verkottunut kansallisesti (esim. Aalto-yliopisto) ja kansainvälisesti (esim. University of Bath; Linnaeus University) muiden aihepiirin tutkijoiden kanssa.

Tutkimusryhmän jäsenten keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

 • Luovuus ja motivaatio asiantuntijatyössä (Kallio)
 • Palkitseminen ja sen vaikutukset asiantuntijan sisäiseen motivaatioon (Lehtivuori)
 • Organisatorinen luovuus ilmiönä asiantuntijaorganisaatiossa (Blomberg)
 • Fyysinen tila, asiantuntijuus ja luovuus (Borg)
 • Kehollisuus ja aistinvaraisuus asiantuntijuudessa (Satama)

Tutkimusryhmä on luonteeltaan poikkitieteellinen ja sen jäsenistä Blomberg, Borg, Lehtivuori  ja Satama  edustavat tieteenalanaan johtamista ja organisointia, K-M. Kallio laskentatointa ja rahoitusta ja Heljakka digitaalista kulttuuria. Seuraavassa esimerkkejä tutkimusryhmän jäsenten julkaisuista:

 • Kallio, K-M., Kallio, T.J.  & Grossi, G. (2017) Performance Measurement in Universities: Ambiguities in the use of quality vs. quantity in performance indicators. Public Money & Management Vol. 37 (4), 293–300.
 • Blomberg, A. Kallio, T.J.  & Pohjanpää, H. (2017) Antecedents of organizational creativity: drivers, barriers or both? Journal of Innovation Management, Vol. 5, (1), 78–104.
 • Satama, S. and Huopalainen, A. (2017) Mothers and researchers in the making - exploring ‘new’ motherhood amidst ‘new’ academia. Accepted for publication in Human Relations.
 • Kallio, K-M, Kallio, T.J., Tienari, J. & Hyvönen, T. (2016) Ethos at Stake: Performance Management and Academic Work in Universities. Human Relations, Vol. 69 (3), 685–709.
 • Satama, S. (2015) ‘Feathers on Fire’: A Study of the Interplay Between Passion and Vulnerability in Dance. Organizational Aesthetics Vol. 5(1), 64-93.
 • Satama, S. and Huoplainen. A. (2015) ‘Bring down the controlled movements! - exploring the possibilities of and limitations on achieving embodied agency in ballet and fashion. Culture and Organization, published online before print 28 February 2016.
 • Blomberg, A. (2014) Organizational creativity diluted: a critical appraisal of discursive practices in academic research. Journal of Organizational Change Management, Vol. 27 (6).
 • Kallio, T. J. - Kallio, K-M. - Blomberg, A. (2015) Physical Space, Social Work Environment and Organizational Creativity - A Longitudinal Study. Facilities, Vol.33 (5/6), 389–411.
 • Kallio, K-M & Kallio, T.J. (2014) Management-by-results and performance measurement in universities – Implications for work motivation. Studies in Higher Education, Vol. 39 (4), 574–589.
 • Kallio, K-M (2014) Ketä kiinnostaa tuottaa tutkintoja ja julkaisuja liukuhihnaperiaatteella…? – Suoritus­mittauksen vaikutukset tulosohjattujen yli­opistojen tutkimus- ja opetus­henkilökunnan työhön. Turun kauppakorkea­kou­lun julkaisuja, Sarja/Series A-1:2014. Väitöskirja. Turun yliopisto.
 • Kallio, T. J., & Kallio, K-M. (2007). Organisatorinen luovuus – Hypestä kohti luovuuden mahdollistavia organisaatiorakenteita. Liiketaloustieteellinen Aikakauskirja, 11(1), 33–64.
Asiasana:
Tagit: