in English
 
 
Teollisuuden uudistuminen ja kilpailukyky
Tutkimusryhmän tavoitteena on tutkia liiketoimintamalleja sekä niihin linkittyviä liiketoiminnan ohjauksen käytäntöjä yritysten muodostamissa verkostossa. Tavoitteena on luoda lähtökohdat ja mahdollisuudet teollisuusyritysten arvoketjujen uudistumiselle. Tämän lisäksi tutkimusryhmässä kehitetään ja mitataan alueen älykästä erikoistumista luomalla sen mittaamiseen soveltuvat indikaattorit yritys- että aluetasolla Satakunnassa. Ryhmä etsii aktiivisesti uusia yhteistyömahdollisuuksia alueen yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.  
 
Keskeisimmät tutkimusteemat ovat:
  • Liiketoimintamallit (ja strategiat) yritysverkostoissa
  • Liiketoiminnan ohjauksen käytännöt
  • Älykäs erikoistuminen ja siihen liittyvät indikaattoristot
 
Tutkimusryhmän johtaja: Kehitysjohtaja Kimmo Laakso
Tutkimusryhmän jäsenet: Professori Robin Roslender, KTT Esa Puolamäki, KTT Erkki Vuorenmaa, KTT Salla Siivonen, KTM Ari Karppinen, KTM Saku Vähäsantanen
 
 
Asiasana:
Tagit: