in English
 
 
Taloustieteen opiskelu

Taloustiede antaa systemaattisen kokonaiskuvan talouselämästä. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka talousjärjestelmä ja sen osat - markkinat, yritykset, kotitaloudet - toimivat. Taloustiede auttaa vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten korot ja valuuttakurssit määräytyvät? Mikä on innovaatioiden merkitys taloudelle? Mistä työttömyys johtuu? Millainen on hyvä palkka- ja kannustinjärjestelmä? Millaista rahapolitiikkaa keskuspankin tulisi harjoittaa?


Taloustieteelliset analyysivalmiudet ovat välttämättömiä nopeasti muuttuvassa talouselämässä. Taloustieteen oppiaineesta valmistuneita palkataan vaativiin asiantuntijatehtäviin yksityiselle ja julkiselle sektorille. Tyypillisiä työnantajia ovat liikepankit, suuryritykset, kansainväliset organisaatiot, Suomen Pankki, valtiovarainministeriö ja taloudelliset tutkimuslaitokset.


Taloustieteen laitoksesta valmistuu kauppatieteiden ja valtiotieteiden kandidaatteja ja maistereita. VTK/VTM -tutkintoihin sisältyy laajat mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen ja ekonometrian opinnot. Menetelmäopinnot korostavat tutkintoväylän analyyttisyyttä. KTK/KTM -tutkintoihin kuuluvat liiketalouden opinnot korostavat väylän soveltuvuutta elinkeinoelämän ja rahoitussektorin tehtäviin. Molemmat maisterin tutkinnot antavat hyvät valmiudet taloustieteen jatko-opintoihin.

Taloustieteen tutkinto-ohjelmasta valmistunut opiskelija

 • hallitsee sekä mikro- että makrotaloustieteen teorianmuodostuksen keskeiset osa-alueet ja osaa tarkastella talouden toimintaa analyyttisesti,
  hallitsee taloustieteen empiiriset menetelmät ja osaa käyttää
 • tilastotieteellisiä aineistoja talouteen liittyvien kysymysten analysointiin,
  ymmärtää taloustieteen teorioiden ja empiiristen menetelmien keskeiset oletukset ja puutteet,
 • osaa kommunikoida taloustieteeseen pohjautuvia näkemyksiä asiantuntijoille ja laajemalle yleisölle,
 • osaa soveltaa taloustiedettä 
  • yksittäisten taloudenpitäjien (yritysten ja kuluttajien) päätöksenteon,
  • Suomen kansantalouden ja maailmantalouden toiminnan ja ongelmien,
  • talouspolitiikan vaihtoehtojen ja suuntaviivojen, sekä
  • valitsemiensa taloustieteen erikoisalueiden (esim. rahoitus ja julkinen talous) keskeisten kysymysten jäsentämiseen ja arviointiin.

 

Taloustieteen opiskelija voi valita maisterivaiheessa kolmesta mahdollisesta erikoistumissuunnasta. Erikoistumissuunnat ovat:
1) talouspolitiikan erikoistumissuunta,
2) kvantitatiivisen taloustieteen erikoistumissuunta ja
3) rahoituksen erikoistumissuunta.


VTM -tutkinto on myös mahdollista suorittaa ilman erikoistumissuuntaa

Asiasana:
Tagit: