KTK ja KTM Ekonometria
 
Ekonometriaan erikoistuvan opiskelijan esimerkkitutkinnossa suoritetaan kandidaattivaiheessa sivuaineina pakolliset matematiikan perusopinnot sekä lisäksi valinnaiset tilastotieteen perusopinnot. Maisterivaiheessa sivuaine on kvantitatiivisen taloustieteen opintokokonaisuus, johon valitaan tilastotieteen aineopintoja. 

Ensimmäinen vuosiEnsimmäisenä vuonna suoritetaan kauppatieteiden yhteiset opinnot ja kieliopintoja. Lisäksi kevätlukukaudella suoritetaan osa tilastotieteen perusopinnoista.

 
Toinen vuosi
 


Toisena vuonna suoritetaan taloustieteen aineopintojen lisäksi matematiikan perusopinnot sekä loput tilastotieteen perusopinnot. 
 
Kolmas vuosi Kolmantena vuonna suoritetaan loput kandidaatinopinnot ja kirjoitetaan kandidaatintutkielma. Maisterivaiheen sivuaineen opinnot aloitetaan kolmantena vuonna. Kurssi TILM3541 (Aikasarja-analyysi) järjestetään vain joka toinen vuosi, jolloin sen ohessa voi myös opiskella kurssin TILM3587 (Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen).​
 
Neljäs vuosi 


Neljäntenä vuonna suoritetaan taloustieteen pakolliset syventävät opinnot sekä loput sivuaineopinnot. Kurssien TILM3586 (Moniulotteinen aikasarja-analyysi) ja TILM3589 (Epälineaarinen aikasarja-analyysi) suorittaminen edellyttää kurssin TILM3541 (Aikasarja-analyysi) pohjatietoja.​


Viides vuosi 
Viidentenä vuonna suoritetaan Pro gradu -tutkielman ohessa loput valinnaiset opinnot. 
Asiasana:
Tagit: