KTK ja KTM Kvantitatiiviset menetelmät
 Matematiikkaan erikoistuvan opiskelijan esimerkkitutkinnossa valitaan kandidaattivaiheessa sivuaineeksi matematiikan perusopinnot ja maisterivaiheessa kvantitatiivisen taloustieteen opintokokonaisuus, johon sisällytetään matematiikan kursseja. Lisäksi kandidaattivaiheessa suoritetaan valinnaisina opintoina taulukkolaskennan ja ekonometristen ohjelmistojen kursseja, jotka tukevat myöhempiä opintoja.

 
Ensimmäinen vuosi
 

 
Ensimmäisenä vuonna suoritetaan kauppatieteiden yhteiset opinnot sekä kielten opintoja.  

 
Toinen vuosi
 

 
 
Toisena vuonna suoritetaan taloustieteen aineopintoja sekä matematiikan perusopinnot.

Kolmas vuosi
 
 
 
 Kolmantena vuonna suoritetaan loput kandidaattivaiheen opinnot ja kirjoitetaan kandidaatintutkielma. Maisterivaiheen sivuaine aloitetaan kolmantena vuonna.

Neljäs vuosiNeljäntenä vuonna suoritetaan taloustieteen pakolliset syventävät opinnot sekä loput maisterivaiheen sivuaineopinnot. Neljäntenä vuonna suositellaan myös käytäväksi maisterivaiheen pakolliset kielten opinnot.
 
Viides vuosi
 Viidentenä vuonna suoritetaan Pro gradu -tutkielman ohessa loput valinnaiset opinnpt.
Asiasana:
Tagit: