KTK ja KTM Rahoitus
Rahoitukseen erikoistuvan opiskelijan esimerkkitutkinnossa valitaan kandidaattivaiheessa sivuaineeksi matematiikka ja maisterivaiheessa rahoituksen ja sijoitustoiminnan opintokokonaisuus. Lisäksi kandidaatinvaiheen vapaavalinnaisissa opinnoissa suoritetaan rahoitusta tukevia taulukkolaskennan ja ekonometristen ohjelmistojen kursseja.

Ensimmäinen vuosi 

 
 
Ensimmäisenä vuonna suoritetaan kauppatieteiden yhteiset opinnot sekä kielten opintoja. Valinnaiseksi taloustieteen opinnoksi suositellaan kurssia KT5 (Rahatalous).
 
Toinen vuosi 
 
Toisena vuonna suoritetaan matematiikan perusopinnot sekä taloustieteen aineopintoja. 

Kolmas vuosi 

 
 
Kolmantena vuonna suoritetaan loput kandidaatinvaiheen opinnot sekä kirjoitetaan kandidaatintutkielma. Rahoituksen perus- ja jatkokurssi suositellaan myös käytäväksi kolmantena vuonna.
 
Neljäs vuosi 
 
 
 
Neljäntenä vuonna suoritetaan loput rahoituksen sivuaineopinnot sekä maisterivaiheen pakolliset syventävät opinnot. Käytäviksi rahoituksen kursseiksi suositellaan esimerkiksi kursseja TKM11/LRS23 (Rahoituksen kvantitatiiviset menetelmät), LRS31 (Asset Pricing and Portfolio Theory) sekä LRS28 (Advanced Corporate Finance) .​

Viides vuosi 

 
 
Viidentenä vuonna suoritetaan Pro gradu -tutkielman ohessa loput valinnaiset opinnot. 
Asiasana:
Tagit: