KTK ja KTM Talouspolitiikka
​​
Sosiaalitieteiden perusopinnoissa opiskellaan sosiaalitieteiden keskeisiä näkökulmia ja teorioita sekä sosiaalitieteiden historiallista taustaa. Näiden teorioiden viitekehyksestä tarkastellaan Suomen yhteiskunnan rakennetta ja historiallista kehitystä. Lisäksi perusopinnoissa esitellään sosiaalitieteellistä tutkimusta ja sen metodeja. Sivuaineen avulla opiskelija saa valmiudet ymmärtää paremmin yhteiskunnallisia muutoksia ja ilmiöitä.
Sosiaalitieteiden kurssien suorittaminen käy joustavasti ja monia kursseja voikin suorittaa itsenäisesti kirjatentteinä. Tenttien lisäksi kursseihin sisältyy erilaisia oppimista tukevia tehtäviä.

Poliittinen historia tutkii politiikan, yhteiskunnan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa sekä suomalaisessa että globaalissa kontekstissa. Oppiaineen tavoitteena on tehdä nykyaikaa ymmärrettäväksi historian kautta. Valtio-opissa lähestymistapa on teoreettisempi, ja pääpaino on poliittisten järjestelmien, kansainvälisten suhteiden ja hallinnon tarkastelussa.  Molemmat perusopintokokonaisuudet antavat hyvät valmiudet yhteiskunnan ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Perusopinnot suoritetaan joustavasti luentokursseina, kirjatentteinä tai näiden yhdistelminä.

Valtio-opilla ja poliittisella historialla on osin yhteiset perusopinnot. 15 Opintopistettä on yhteisiä, minkä lisäksi oppiainekohtaisia perusopintoja on 10 opintopistettä. Opiskelija voi tällöin suorittaa perusopintokokonaisuudet molemmista oppiaineista yhteensä 35 opintopisteellä. 


Talouspolitiikkaan erikoistuvan opiskelijan esimerkkitutkinnossa valitaan kandidaattivaiheessa sivuaineeksi matematiikan perusopinnot ja maisterivaiheessa sosiaalitieteiden, valtio-opin tai poliittisen historian perusopinnot. 

Ensimmäinen vuosi 

 
En​simmäisenä vuonna suoritetaan kauppatieteiden yhteiset opinnot sekä vieraiden kielten opintoja. Valinnaiseksi taloustieteen opinnoksi suositellaan kurssia KT18 (Economic Integration) tai KT5 (Rahatalous).
 
Toinen vuosi 

 
 
Toisena vuonna suoritetaan matematiikan perusopinnot sekä taloustieteen aineopintoja. Valinnaisiksi taloustieteen opinnoiksi suositellaan kursseja KT6 I&II (Instituutiotaloustiede, Talous ja psykologia).


Kolmas vuosi


 
 
Kolmantena vuonna suoritetaan loput kandidaatinvaiheen opinnot sekä kirjoitetaan kandidaatintutkielma. Suositellaan lisäksi käytäväksi osa yhteiskuntatieteellisestä sivuaineesta.
 
 

Neljäs vuosi
 
 
 
Neljäntenä vuonna suoritetaan loput yhteiskuntatieteelliset sivuaineopinnot sekä maisterivaiheen pakolliset syventävät opinnot. Suositellaan lisäksi käytäväksi maisterivaiheen pakolliset kielen opinnot.
 
Viides vuosi
 
 
 
​Viidentenä vuonna suoritetaan Pro gradu -tutkielman ohessa loput valinnaiset opinnot.  
Asiasana:
Tagit: