VTK ja VTM Kvantitatiiviset menetelmät
​​​
Matematiikkaan erikoistuvan opiskelijan esimerkkitutkinnossa valitaan kandidaattivaiheessa sivuaineeksi tietojenkäsittelytiede ja maisterivaiheessa kvantitatiivisen taloustieteen opintokokonaisuus, johon kootaan matematiikan opintoja.

Ensimmäinen vuosi

 
 
Ensimmäisenä vuonna suoritetaan matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot sekä suurin osan taloustieteen perusopinnoista. Ensimmäisenä vuonna käydään myös vieraan kielen opinnot sekä kaksi kolmesta toisen kotimaisen kielen kurssista.​

Toinen vuosi
 
 
 
Toisena vuonna suoritetaan loput taloustieteen perusopinnot ja aloitetaan aineopinnot. Osa kandidaatintutkinnon sivuaineesta suoritetaan myös toisena vuonna.​

Kolmas vuosi
 
 
 
Kolmantena vuonna suoritetaan kandidaatintutkinnon loput opinnot ja kirjoitetaan kandidaatintutkielma. Maisterin sivuaineopinnot aloitetaan kolmantena vuonna.


Neljäs vuosi  
Neljäntenä vuonna suoritetaan taloustieteen pakolliset syventävät opinnot sekä matematiikan sivuaineopintoja. Valinnaisiksi taloustieteen opinnoiksi suositellaan esimerkiksi kursseja KTS26 (Basic Game Theory) ja KTS33 (Advanced Course in Public Economics).

Viides vuosi 
Viidentenä vuonna suoritetaan Pro gradu -tutkielman ohessa loput maisterivaiheen opinnot. Valinnaiseksi taloustieteen opinnoksi suositellaan esimerkiksi kurssia KTS60 (Taloustieteen erikoisala II).
 

Asiasana:
Tagit: