VTK ja VTM Rahoitus
​​​
Rahoitukseen erikoistuvan opiskelijan esimerkkitutkinnossa valitaan kandidaattivaiheessa sivuaineeksi tietojärjestelmätiede ja maisterivaiheessa rahoituksen ja sijoitustoiminnan opintokokonaisuus. Näiden lisäksi ensimmäisenä vuonna suoritetaan matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot. 

Alla esitetään ohjeellinen opintojen kulku lukuvuosittain.

Ensimmäinen vuosi
Ensimmäisenä vuonna suoritetaan matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot sekä suurimman osan taloustieteen perusopinnoista. Ensimmäisenä vuonna käydään myös vieraan kielen opinnot sekä kaksi kolmesta toisen kotimaisen kielen kurssista.

Toinen vuosi
 
 
 
Toisena vuonna suoritetaan loput taloustieteen perusopinnot ja aloitetaan aineopinnot. Suurin osa kandidaatintutkinnon sivuaineesta suoritetaan myös toisena vuonna.

 Kolmas vuosi
 


Kolmantena vuonna suoritetaan kandidaatintutkinnon loput opinnot ja kirjoitetaan kandidaatintutkielma. Rahoituksen perus- ja jatkokurssi suositellaan käytäväksi myös kolmantena vuonna.

 
Neljäs vuosi
 

 
 
Neljäntenä vuonna suoritetaan loput rahoituksen sivuaineopinnot sekä maisterivaiheen pakolliset syventävät opinnot. Käytäviksi rahoituksen kursseiksi suositellaan esimerkiksi kursseja TKM11/LRS23 (Rahoituksen kvantitatiiviset menetelmät), LRS31 (Asset Pricing and Portfolio Theory) sekä LRS28 (Advanced Corporate Finance).
 
Viides vuosi
 


Viidentenä vuonna suoritetaan Pro Gradu -tutkielman ohessa loput valinnaiset taloustieteen opinnot. Suositeltavia valinnaisia kursseja ovat esimerkiksi KTS3 (Pankkitalous) ja KTS26 (Yritysrahoituksen teoria) sekä aikasarjoja käsittelevät kurssit.


Asiasana:
Tagit: