VTK ja VTM Talouspolitiikka
Sosiaalitieteiden perusopinnoissa opiskellaan sosiaalitieteiden keskeisiä näkökulmia ja teorioita sekä sosiaalitieteiden historiallista taustaa. Näiden teorioiden viitekehyksestä tarkastellaan Suomen yhteiskunnan rakennetta ja historiallista kehitystä. Lisäksi perusopinnoissa esitellään sosiaalitieteellistä tutkimusta ja sen metodeja. Sivuaineen avulla opiskelija saa valmiudet ymmärtää paremmin yhteiskunnallisia muutoksia ja ilmiöitä.
Sosiaalitieteiden kurssien suorittaminen käy joustavasti ja monia kursseja voikin suorittaa itsenäisesti kirjatentteinä. Tenttien lisäksi kursseihin sisältyy erilaisia oppimista tukevia tehtäviä.

Poliittinen historia tutkii politiikan, yhteiskunnan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa sekä suomalaisessa että globaalissa kontekstissa. Oppiaineen tavoitteena on tehdä nykyaikaa ymmärrettäväksi historian kautta. Valtio-opissa lähestymistapa on teoreettisempi, ja pääpaino on poliittisten järjestelmien, kansainvälisten suhteiden ja hallinnon tarkastelussa.  Molemmat perusopintokokonaisuudet antavat hyvät valmiudet yhteiskunnan ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Perusopinnot suoritetaan joustavasti luentokursseina, kirjatentteinä tai näiden yhdistelminä.

Valtio-opilla ja poliittisella historialla on osin yhteiset perusopinnot. 15 Opintopistettä on yhteisiä, minkä lisäksi oppiainekohtaisia perusopintoja on 10 opintopistettä. Opiskelija voi tällöin suorittaa perusopintokokonaisuudet molemmista oppiaineista yhteensä 35 opintopisteellä. 


Talouspolitiikkaan erikoistuvan opiskelijan esimerkkitutkinnossa valitaan kandidaattivaiheessa sivuaineeksi poliittisen historian tai valtio-opin perusopinnot ja maisterivaiheessa sosiaalitieteiden perusopinnot. Näiden lisäksi ensimmäisenä vuonna suoritetaan tilastotieteen ja matematiikan perusopinnot.

Ensimmäinen vuosi 

 


Ensimmäisenä vuonna suoritetaan matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot sekä suurin osa taloustieteen perusopinnoista. Ensimmäisenä vuonna käydään myös vieraan kielen opinnot sekä kaksi kolmesta toisen kotimaisen kielen kurssista.

 
​Toinen vuosi 
 
 
 

Toisena vuonna suoritetaan loput taloustieteen perusopinnot ja aloitetaan aineopinnot. Kandidaatintutkinnon sivuaine suoritetaan myös toisena vuonna.​

Kolmas vuosi 
 
 
 
Kolmantena vuonna suoritetaan loput kandidaatintutkinnon opinnot sekä kirjoitetaan kandidaatintutkielma. Osa sosiaalitieteiden perusopinnoista suositellaan käytäväksi jo kolmantena vuonna.

Neljäs vuosi 

 
Neljäntenä vuonna suoritetaan loput sosiaalitieteiden perusopinnot sekä maisterivaiheen syventävät opinnot. Suositeltavia valinnaisia taloustieteen kursseja ovat esimerkiksi KTS33 (Advanced Course in Public Economics) ja KTS26 (Basic Game Theory).


Viides vuosi 

 
 
Viidentenä vuonna suoritetaan Pro gradu -tutkielman ohessa loput taloustieteen opinnot. Suositeltavia valinnaisia kursseja ovat esimerkiksi KTS31 (Talouspolitiikan empiiriset sovellutukset) ja Topics in Microeconomics.
Asiasana:
Tagit: