in English
 
 
Uudelle opiskelijalle

Taloustieteen opiskelu on matemaattista. Taloustieteilijän vahvuutena työelämässä on kokonaisvaltaisten analyyttisten taitojen hallitseminen. Taloustieteilijä ymmärtää talouden muutosten vaikutukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Matematiikan hyödyntäminen toimii näiden kokonaisuuksien hahmottamisessa yhtenä työkaluna. VTK-puolen opiskelijat käyvät ensimmäisenä vuonna matematiikan ja tilastotieteen perusopintokokonaisuudet, kun taas KTK-puoli opiskelee matematiikan perusopinnot toisena vuonna. Vaikka matemaattinen tausta ei olisi vahva, perusopintojen avulla selviää hyvin taloustieteen opinnoista.


Taloustieteen monipuolisuus


Taloustieteen aineopintojen pohjan muodostavat mikroteorian, makroteorian ja ekonometrian kurssit. Mikroteoria tarkastelee teoreettisten mallien avulla esimerkiksi kuluttajan valintoja ja hyvinvointia, yritysten tuotantopäätöksiä sekä yhteiskunnan kokonaishyötyä. Makroteorian kursseilla opiskelija oppii ymmärtämään ja mallintamaan koko kansantalouden tasolla tapahtuvia muutoksia, kuten esimerkiksi suhdannevaihteluita ja talouskasvua. Ekonometrian opinnoissa opiskelija oppii puolestaan ymmärtämään taloustieteellisten muuttujien välisten syy-seuraussuhteiden todentamista ja mittaamista. Oppimisen kannalta näiden kurssien tärkeintä antia ovat viikottaiset laskuharjoitukset.


Opintoihin kuuluvilla vapaasti valittavilla taloustieteen kursseilla ja sivuaineilla opiskelija voi syventää ja laajentaa taloustieteellistä osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaisesti. Jos opiskelija on kiinnostunut urasta esimerkiksi julkistalouden parissa, voi sivuaine valtio-opissa tai sosiaalitieteissä avata aiheeseen uusia näkökulmia. Vapaavalintaisista taloustieteen aineopinnoissa löytyy kursseja niin työmarkkinoista, julkistaloustieteestä kuin psykologisen taloustieteen aihepiireistäkin. Näiden vapaavalintaisten opintojen avulla opiskelija oppii ymmärtämään kansantaloutta kokonaisvaltaisemmin ja samalla luomaan itselleen uusia urapolkumahdollisuuksia.


Laskuharjoituksista


Matematiikan, tilastotieteen ja monilla taloustieteen kursseilla järjestetään viikoittain laskuharjoituksia, joita suorittamalla saa tenttioikeuden. Laskuharjoitukset eli demot kannattaa aina tehdä kavereiden kanssa! Vaikeammiltakin tuntuvat laskuharjoitukset ratkeavat ryhmätyöllä varmasti helpommin. Myös vanhemmilta opiskelijoilta voi rohkeasti kysyä apua tehtäviin.


Demoja voi tehdä niin kauppakorkeakoulun ryhmätyötiloissa, Mercatorilla kuin kirjastossakin. Jos tilaa ei tunnu löytyvän, taloustieteen laitoksen kokoushuone on opiskelijoiden käytössä silloin, kun siellä ei pidetä kokousta. Taloustieteen laitos löytyy kauppakorkeakoulun toisesta kerroksesta Mercatorin oikealta laidalta.


Ainejärjestötoiminta


Rankka opiskelu vaatii välillä myös rentoutumista. Edunvalvonnan ohessa taloustieteen opiskelijoiden ainejärjestöt T-Klubi ja Kartelli järjestävät jäsenilleen lukuisia tapahtumia, virkistystä sekä urheilua. T-Klubin urheilujoukkue Predators on niittänyt mainetta Turun korkeakoulujen yhteisessä Sammonmalja-turnauksessa ja järjestää viikoittain liikuntavuoroja jäsenilleen.

​Opiskelijatapahtumissa T-Klubilaiset tunnistaa fuksianpunaisista haalareistaan, kun taas Kartellin haalarien värinä on Turun kauppakorkeakoulun sininen.

Asiasana:
Tagit: