in English
 
 
KTK- ja KTM-opinnot

Tietojärjestelmätiede valitaan pääaineeksi KTK-opintojen 1. vuoden keväällä. KTK-vaiheen 180 opintopisteestä noin kolmasosa on pääaineopintoja, loput kaikille KTK-opiskelijoille yhteisiä tai valinnaisia muiden oppiaineiden opintoja.

KTM-vaiheen 120 opintopisteestä noin puolet on pääaineopintoja, loput koostuvat sivuaineista. KTM-tutkinto on monipuolinen ja tarjoaa mahdollisuudet hyviin monenlaisiin urapolkuihin esimerkiksi tietohallintoon, taloushallintoon, verkkoliiketoimintaan, IT-palveluihin tms. liittyen. Sivuainevalinnat vaikuttanevat jonkin verran tuleviin työtehtäviin ainakin uran alkuvaiheessa. Maisterivaiheen voi suorittaa myös kansainvälisissä IMMIT- ja GITM-yhteistutkinto-ohjelmjelmissa, joilloin bonuksena on laadukas, suunniteltu vaihto sekä kauppakorkeakoulun lisäksi tutkinto partneriyliopistosta. 

Uusille pääaineopiskelijoille nimetään omaopettajat syksyllä. Omaopettajat ovat kokeneita opettajia, jotka tuntevat kauppakorkeakoulun käytännöt ja tietojärjestelmätieteen opetustarjonnan erinomaisesti. Vaikka he itse toimivat kauppakorkeakoululla, he tuntevat useita valmistuneita ja yleisemminkin erilaisissa alan tehtävissä toimivia henkilöitä. Omaopettajayhteistyö toimii parhaiten, mikäli opiskelija on itse aloitteellinen. Omaopettajasi kanssa voit keskustella mm. opintoihin liittyvistä asioista, opinnäytetöiden aiheista tai työtilaisuuksista. 
 

Lisätietoja omaopettajilta: Timo Leino, Jonan Järveläinen

Asiasana:
Tagit: