in English
 
 
LuK-tutkinto

Tutkintorakenne ja kurssit kandidaatin tutkintovaiheessa

IT-laitoksella suoritettavassa kandidaatin tutkinnossa yhdistyvät tekniset valmiudet kykyyn mallintaa ja kehittää työympäristöjä sekä ymmärtää suhteessa näihin tietojenkäsittelyn ja ohjelmistotuotannon sisällöt. Tietojärjestelmätieteen kurssit muodostavat noin yhden kolmasosan kursseista. Ne käsittelevät tietojärjestelmien mallintamista, tietokantoja ja työinformatiikkaan perustuvaa tietojärjestelmien kehittämistä. Muut tutkintoon sisältyvät kurssit käsittelevät mm. ohjelmistotuotantoa ja tietotekniikkaa. Ykstyiskohtaisemman kuvan tutkinnon rakenteesta ja kursseista saat luonnollisesti matemaattis-luonnonitieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta:
 

Kysyttävää tietojärjestelmätieteen opinnoista?

LuK-tutkinnossasi pakollisia tietojärjestelmätieteen jaksoja ovat tietokannat ja tietojärjestelmien mallintaminen. Voit kuitenkin valita kurssitarjonnastamme myös muita kuin LuK tutkintoosi pakollisina sisältyviä jaksoja. Esimerkiksi tietojärjestelmien kehittäminen ja kehittämisprojekti sekä usability testing ovat erittäin hyvin tutkintoosi soveltuvia kurssja. Myös harjoitustyöitä kannattaa tehdä. Yleisemminkin tietojärjestelmätieteen kurssit ovat avoimia kaikille yliopiston opiskelijoille, joten tarjontaan kannattaa tutustua!
 
Opetuksen tukena käytettävät järjestelmät ovat pääsääntöisesti samoja kuin mitä on käytössä informaatioteknologian laitoksella. Kursseista tiedottamiseen käytämme yliopiston virallisia järjestelmiä, eli tiedot kursseista löytyvät NettiOPSU:sta ja yliopiston intrasta. Yksittäisten kurssien ajankohtaiset tiedot ja materiaalit taas ovat Moodlessa: https://moodle.utu.fi. Kauppakorkeakoulun opiskelijat hakevat kursseihin liittyvän kontaktiopetuksen luentoajat ja luentosalit netissä julkaistusta lukujärjestyksestä. Myös tähän järjestelmään kannattaa tutustua. Tavoitteenamme kuitenkin on, että koulutuksen pitoajat ja paikat löytyisivät myös NettiOpsusta. NettiOPSU:ssa kurssit löytyvät Turun kauppakorkeakoulun Johtamisen laitoksen sivuilta.
 
Aina voi kuitenkin tulla tilanteita, että tietoa vaan ei löydy. Opintosuunnitelmiin ja käytännön toteutukseen liittyvissä asioissa sinun kannattaa ottaa yhteyttä Anne-Marie Tuikkaan, jolla itsellään on myös LuK-tausta. Kiireellisissä käytännön asioissa voit olla yhteydessä myös koulutus- ja tutkimussihteeri Mari Jaakkolaan. Opintohallintoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessa aineen amanuenssi Eila Wilkman-Korkiamäkeen.

Palauttetta tai kehittämisajatuksia?

Olemme kiinnostuneita kehittämään LuK-tutkintoon sisältyvää opetustarjontaa, joten kaikki palaute on meille tärkeää. Pitkäaikaisempi palaute, kehittämisehdotukset, ym. sinun kannattaa laittaa Antti Tuomistolle, joka vastaa LuK-tutkinnon opetuksesta tai Timo Leinolle joka on tietojärjestelmätieteen pääopettaja. Yksittäistä kurssia koskevassa asiassa luonnollinen yhteyshenkilö on kurssin vastuuopettaja. Meihin voit olla yhteydessä myös opiskelijajärjestö Asteriskin kautta.

HOPS - sinun opiskelusuunnitelmasi kandista maisteriin!

 Tietojärjestelmätiede tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon myös ammatilliselle suuntautumisellesi maisterivaiheessa. Tarjolla on kolme päävaihtoehtoa:
 
  • FM tjt-pääainopintoihin erillishaku Turun kauppakorkeakouluun kahdesti vuodessa sekä syksyllä että keväällä.
  • Työinformatiikan koulutuspolku: luonnontieteiden tai tekniikan kandi; hae tietojärjestelmätieteen GITM-maisteriohjelmaan Turun kauppakorkeakoulun puolelle,
  • Tietojohtamisen koulutuspolku: liiketaloustieteen sivuaine LuK tutkinnossa ja haku GITM maisteriohjelmaan, jolloin KTM-tutkinto mahdollinen.
 
Lisätietoja LuK-opintojesi suunnittelusta ja jatkomahdollisuuksista antavat Antti Tuomisto ja Anne-Marie Tuikka.

KTM tutkintoon tähtäävän tietojohtamisen vaihtoehdon osalta voit kysyä lisätietoja myös Eija Koskivaaralta ja Hannu Salmelalta, Eija tuntee paremmin GITM-ohjelman hakukriteereihin ja opintojen sisältöön liittyvät yksityiskohdat, Hannulta saat tietoa valmistuneiden sijoittumisesta ja ammattikuvista.
 
Kysy lisätietoja ajoissa kandi-HOPSiisi, jos TJT ja Work Informatics kiinnostavat!
 

Asiasana:
Tagit: