in English
 
 
TuKKK sivuaineopiskelijat

Tietojärjestelmätiede on yleisin sivuaine yritysjuridiikan ohella. Opetus on hoidettu hyvin, valmistuneet ovat SEFEn tutkimusten mukaan hyvin tyytyväisiä atk-valmiuksiinsa. TJT sopii hyvin yhteen minkä pääaineen kanssa hyvänsä ja tietotekniikan hyväksikäytön tiedota ja taidot ovat tärkeitä yrityksen kaikissa funktioissa toimiville johtajille ja asiantuntijoille. Sivuaineopinnoissa pyritään antamaan valmiudet osallistua toiminnan kehittämiseen liittyviin projekteihin, joissa tietojärjestelmillä tyypillisesti on suuri merkitys.

TJT:n kurssit ovat avoinna kaikille. Saat perustiedot siitä, miten tietotekniikka käytetään hyväksi liiketoiminnan eri osa-alueilla (taloushallinto, markkinointi, henkilöstöhallinto, logistiikka,...), miten toimintaprosesseja kehitetään, miten tietotekniikka hankitaan ja miten IT-projekteja johdetaan. Esimerkkejä eri oppiaineiden pääaineopiskelijoiden tietotekniikkatarpeista:

  • Laskentatoimi ja rahoitus: Taloushallinnon tietojärjestelmät, Excel, raportointi, BI, päätöksenteon tuki, atk-tarkastus.

  •  

  • KV-liiketoiminta, Markkinointi, Talousmaantiede: Verkkoliiketoiminta, ohjelmistoliiketoiminta, BI, ERP, CRM.

  •  

  • Toimitusketjujen jhtaminen: SCM, ERP, OVT, vertikaalinen integrointi.

  •  

  • Yritysjuridiikka: IT-sopimukset, tietoturva ja tietosuoja, tekijänoikeudet ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnassa.

  •  

  • Kansantaloustiede: Ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminta, pankki ja vakuutusalan järjestelmät, Excel.

Pääaineen vaihtaminen

Vuosittain on muutamia, jotka päättävät vaihtaa tietojärjestelmätieteen pääaineeksi valittuaan ensin toisin. Opintotoimistosta saat menettelyohjeet.

Lisätietoja: Timo Leino

Mikäli kansainvälinen opiskelu ja ura kiinnostavat niin yksi vaihtoehto tietojärjestelmätieteen  sivuaineopiskleijoille on suorittaa maisteriopinnot Turun kauppakorkea koulun yhteistutkinto-ohjelmassa IMMIT.
 
Lisätietoja: Eija Koskivaara

Asiasana:
Tagit: