in English
 
 
Urapolut

Tietojohtamisen ammattilainen 

Tietojärjestelmätieteestä valmistuneet tietojohtamisen ammattilaiset ovat työllistyneet mm. projektipäälliköiksi, toiminnanohjauksen tai business intelligencen järjestelmäasiantuntijoiksi ja järjestelmäkonsulteiksi suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin, julkisorganisaatioihin tai konsulttitoimistoihin. 

Tietojohtamisesta kiinnostuneille suosittelemme seuraavia kursseja KTK-vaiheessa (kurssikuvaukset opinto-oppaasta): 

 • TJ5 Taulukkolaskenta 3 op
 • TJ11 Taulukkolaskennan jatkokurssi 5 op
 • TJ25 Business Intelligence 5 op
 • LR09/TJ6 Accounting Information Systems 3 cr
 • TKM13/TJ21 Tilastolliset ohjelmistot 4 op
 • TM51/TJ17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa 6 op

KTM-vaiheessa suosittelemme seuraavia kursseja:

 • TJS1 Management of ICT Services 6 cr
 • TJS8 Special courses: IT Governance 6 cr
 • TJS13 Management of Information System Security 6 cr
 • TJS17 Enterprise architecture 6 cr
 • LRS8/TJS11 ATK-avusteinen tilintarkastus ja järjestelmätarkastus 4 op
Tämän suuntautumisvaihtoehdon valitsijoilla on usein sivuaineenaan Laskentatoimi ja rahoitus, Johtaminen ja organisointi tai Toimitusketjujen johtaminen. Suosittelemme kieliopinnoissa panostamista englannin ja saksan kieliin, koska monet työnantajayritykset ovat kansainvälisiä ja Saksassa kehitetty SAP-toiminnanohjausjärjestelmä on huomattavan keskeinen yrityksissä. Kansainväliseen vaihtoon suosittelemme Lichtensteinin tai Münsterin yliopistoja, joissa voi opiskella hyödyllisiä kursseja tähän kokonaisuuteen. Monet opiskelijat ovat lisäksi käyneet Lichtensteinissa Hiltillä harjoittelujaksonsa.

Ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnan ammattilainen 

Tietojärjestelmätieteestä valmistuneet ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnan ammattilaiset ovat työllistyneet mm. IT-ratkaisujen myynti- ja konsultointitehtäviin, verkkoliiketoiminnan ja markkinoinnin järjestelmäasiantuntijoiksi sekä IT-alan PK-yritysten asiantuntija- ja johtotehtäviin innovatiivisiin pieniin sekä suuriin yrityksiin tai konsulttitoimistoihin. 

Ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnasta kiinnostuneille  suosittelemme seuraavia kursseja KTK-vaiheessa (kurssikuvaukset opinto-oppaasta):

 • TJ5 Taulukkolaskenta 3 op
 • TJ9/KV15 Verkkoliiketoiminta 6 op
 • TJ23 Tietojärjestelmien kehittämisprojekti 5 op
 • TJ24 Usability Testing 5 cr
KTM-vaiheen kurssisuositukset ovat:
 • TJS1 Management of ICT Services 6 cr
 • TJS5 Healthcare Information Systems 6 cr
 • TJS6 Software Business 6 cr
 • TJS8 Special courses: Information Systems Research on Games 6 cr
 • YJS7/TJS9 Immateriaalioikeus 6 op
 • BIDI0003/MAS19/KVS7/TJS23/YRS9/LRS19 Business Development Laboratory 7 cr
 Tähän vaihtoehtoon suuntautuneilla on usein sivuaineenaan markkinointi, kv. liiketoiminta tai yrittäjyys. Englannin kielen opintoihin kannattaa panostaa, koska monet alan työnantajat ovat kansainvälisiä, mutta erikoisemmatkin kielet voivat auttaa työllistymisessä. Hyödyllisiä opintokokonaisuuksia ovat palveluliiketoiminta ja teknologiajohtamisen opintokokonaisuudet. Monet opiskelijamme ovat käyneet Aalto-yliopiston kesäkoulun. Kansainväliseen vaihtoon suosittelemme University of Washingtonia, jossa voi opiskella hyödyllisiä kursseja tähän kokonaisuuteen.
Asiasana:
Tagit: