in English
 
 
Opetusyhteistyö

Opetusyhteistyössä yritys osallistuu perustutkintokoulutukseen. Yhteistyö lähtee yleensä henkilökohtaisista kontakteista ja kiinnostuksesta kertoa opiskelijoille oman asiantuntijuusalueen käytännöistä.

Yritys hyötyy lähinnä oman rekrytointinsa ja/tai oman tuotteensa ja brandinsa vahvistamisesta. Vierailuluennot ja harjoitukset ovat yleistä "työnantajaimagon vahvistamista", harjoitustöissä ja pro gradu toimeksiannoissa suhde on läheisempi ja yritys voi hyötyä myös tutkielman sisällöstä. Myös työharjoittelu on mahdollinen.

Yritysten pitämät vierailuluennot ovat meille tärkeitä, käytämme niitä paljon. Esimerkiksi lv. 2012–2013 vierailuluennoitsijoita käy yli 20 yrityksestä tai julkishallinnon organisaatiosta useilla eri kursseilla.

Asiasana:
Tagit: