in English
 
 
Rekrytointipalvelut

Tietojärjestelmätieteestä valmistuneet opiskelijat osaavat keskustella sekä tietotekniikan että liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa. Heillä on erilaisia erikoistumisalueita, ja monilla on jo opintojen aikana hankittua työkokemusta. Suomalaisten lisäksi koulutamme myös kansainvälisiä erittäin tasokkaita opiskelijoita eri maanosista. Monilla opiskelijoilla on jo opiskeluvaiheessa työpaikka valmiina.
 
Välitämme mielellämme työtarjouksia vastavalmistuneille tai valmistumassa oleville. Pitkäjänteinen rekrytointi onnistuu kuitenkin parhaiten laajojen harjoitustöiden, gradutoimeksiantojen tms. kautta. Tällöin opit tuntemaan opiskelijan ilman velvoitetta.

Harjoitustyöt

Joissain kursseissa pienryhmien tekemät yrityskohtaiset harjoitustyöt ovat laajoja ja niistä yritys saa usein konkreettista hyötyä. Erityisesti työinformatiikan kurssit TJ23 ja TJS19, joista saa lisätietoa Antti Tuomistolta. Useasti työsuhde jatkuu myös tutkielmiin.

Pro gradu -tutkielman toimeksianto

Gradutoimeksianto voi olla varsin yksinkertainenkin: toivot, että joku selvittäisi tiettyä asiaa tarkemmin. Tällöin toimeksiantaja keskustelee gradun tekijän kanssa ennen ja jälkeen. Enemmän hyötyä yritykselle ja tiiviimpi kontakti opiskelijaan syntyy, mikäli teetät selvityksen esimerkiksi oman yksikkösi tai sen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien piirissä.

IMMIT harjoittelija

Kansainvälisen maisteriohjelmamme IMMIT-harjoittelija on yrityksessä noin 3 kuukautta ja tekee siinä yhteydessä myös tutkielman usein yrityksen osoittamasta aiheesta. Nykyisin harjoittelijat sijoittuvat lähinnä Keski-Eurooppaan (Hollanti, Saksa, Englanti) ja keskeisiä rekrytoijia ovat mm. Shell, Phillips, IMG.
 
Lisätietoja rekrytointipalveluista antaa professori Hannu Salmela

Asiasana:
Tagit: