in English
 
 
Työntekijälähtöinen kehittäminen osaksi työyhteisöjen arkea
​Photo by Minna Tuominen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 2014
DESI2-hanke sote- ja kouluorganisaatioiden muutoksessa mukana

Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen Yrittäjämäinen uudistuminen ja muotoiluajattelu organisaatioiden kehittämisessä -hanke on kuluvan vuoden aikana testannut sähköisen yhteiskehittämisalustan, IdeaIkkunan toimivuutta sekä sote- että koulusektorilla.
 
Ideaikkunaa on käytetty Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) raskaus-, synnytys ja vastasyntyneiden osastolla sekä päivystyksessä osana organisaatioiden laajempia palvelumuotoiluhankkeita. Sosiaali- ja terveydenhoitosektorilla Ideaikkunaa on käytetty lisäksi Keski-Suomen muistiverkoston kehittämisessä ja jo olemassa olevien hyvien käytänteiden kartoittamisessa. Perusturvaliikelaitos Saarikassa ollaan perustamassa uutta vanhuspalveluyksikköä ja sen tulevat työntekijät ovat yhdessä miettineet yksikölle yhteisiä arvoja ja toimintatapoja. Tämä on toteutettu vuorottelemalla Ideaikkuna- ja työpajatyöskentelyä. Ideaikkunan avulla ideoita on kerätty ja kommentoitu ja työpajoissa ideoita on viety yhdessä eteenpäin kohti käytännön toimintatapoja. Koulusektorilla Ideaikkuna on ollut käytössä Äänekosken Keskuskoululla ja Koulumäen koululla, joissa on sen avulla sekä kehitetty uusia tapoja koulupäivän liikunnallistamiseksi että ideoitu paikallista opetussuunnitelmaa.

Ideaikkuna on hyvä muttei riittävä

Sähköinen yhteiskehittämisalusta on kokeilujen myötä osoittautunut toimivaksi välineeksi ideoiden keräämisessä. Sen kautta myös organisaatioiden hiljaisimmat saaneet äänensä kuuluviin. Toisaalta on huomattu, että ideoiden jatkokehittely ei lähde spontaanisti käyntiin Ideaikkunassa. Tähän mennessä parhaat tulokset onkin saatu kokeiluista, jossa Ideaikkunaa on käytetty osana laajempaa kehittämishanketta ja sen rinnalla on ollut muita työskentelymuotoja. Vastuun ottaminen oman työn kehittämisestä nivoutuu vahvasti tapaan, jolla uudistumista johdetaan. Prosessin kokonaishallinta on tärkeää myös siitä syystä, että Ideaikkunan kautta esiin nousevat asiat ovat usein lähellä arjen työtä ja niistä syntyvä kokonaisuus usein sirpaleinen. Tarvitaan henkilö, joka pitää huolen, että käytännöntason muutokset saadaan tukemaan organisaation strategiaa. Kuluneen vuoden aikana myös Ideaikkunan teknistä puolta on kehitetty kokeilujen myötä kertyneiden kokemusten perusteella.

 
TEKESin rahoittama hanke on Jyväskylän yliopiston Agora Centerin ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun TSE Entren yhteishanke ja sitä koordinoidaan Jyväskylän yliopistosta.  Yritysyhteistyökumppaneita ovat FinnMedi, Pardco ja EduTukku. Mukana hankkeessa ovat myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter.Hanke on kaksivuotinen (2015-2017).

Hankkeen loppuraportti julkaistu! Tutustu siihen oheisesta linkistä:
Ikkuna yhteiseen kehittamiseen.pdf
 
Lisätietoja hankkeesta antavat prof. Jarna Heinonen ja projektitutkija Satu Aaltonen.
 


Videolla asiantuntijahoitaja Paula Mäkelä (Tays) esittelee Ideaikkunan toimintoja.

 

Asiasana:
Tagit: