in English
 
 
Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikka kuuluu laskentatoimen ja rahoituksen laitokseen yhdessä laskentatoimen ja rahoituksen sekä taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien oppiaineiden kanssa. Yritysjuridiikkaa voi opiskella pääaineena kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sekä sivuaineena, jos pääaine on jokin muu.

Yritysjuridiikan opinnoissa keskitytään yritystoiminnan kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Yritysjuridiikan pääaineopiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan erilaisiin liike-elämän ja tilintarkastusyhteisöjen asiantuntija- ja johtotehtäviin. He sijoittuvat erityisesti työtehtäviin, joissa tarvitaan yhtiö-, markkina-, rahoitus-, sopimus- sekä vero-oikeudellisten kysymysten osaajia. Myös muiden juridisten kysymysten hallintaa arvostetaan työmarkkinoilla.

 

 Ajankohtaista