in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia täytti 20 vuotta helmikuussa 2018
​TVA juhli 20-vuotista taivaltaan lämminhenkisessä tunnelmassa Finlandia-talolla.

Olemme kouluttaneet laajan joukon tulevaisuusosaajia

Tämä asialleen omistautuneiden tulevaisuusihmisten muodostama verkosto on kuluneiden 20 vuoden aikana mahdollistanut muun muassa yli 10 000 opiskelijan osallistumisen erilaisille opintojaksoille. ”Tutu-opiskelijoihin” törmääkin ympäri yhteiskuntaa niin maantieteellisesti kuin ammatillisestikin; ministeriöistä eduskuntaan ja yrityksistä yhdistyksiin sekä järjestöihin.

Johtokunnan puheenjohtaja, ja alusta asti mukana toiminnassa ollut, Tampereen yliopiston professori Markku Sotarauta kiteytti juhlapuheessaan osuvasti, että TVA on ollut osaltaan synnyttämässä Suomeen tulevaisuusrihmastoa, jossa asiat ja ihmiset yhdistyvät toisiinsa monin ennustamattomin tavoin ja kytköksin. Niitä on joskus vaikea havaita paljaalla silmällä. Pinnan alla rihmasto uudistuu ja kehittyy, uusia kytköksiä syntyy ja vanhoja kuolee. Paljaan silmän nähdessä pinnalla vaikkapa kursseja, esitelmiä ja julkaisuja rihmastossa on jo kasvamassa jotain uutta. 

TVA:n toiminta käynnistyi 2.2.1998

TVA:n perustamisasiakirjat sitouttavat jäsen-yliopistoja yhteiseen toimintaan ja antavat tarvittavan hallinnollisen tuen käytännön toiminnasta vastaaville. Toiminta perustuu jäsenyliopistojen allekirjoittamaan perustamis-sopimukseen sekä johtokunnan antamaan hallintojohtosääntöön. Jäsenyliopistojen rehtorien nimeämä johtokunta on TVA:n ylin strategisen päätöksenteon elin. TVA:lla on lisäksi jäsenyliopistojen opettajista ja tutkijoista koostuva koulutusyhteyshenkilöverkosto, joka huolehtii opettamisesta ja opiskelijahallinnosta omassa yliopistossaan.

Puitteet vaihtuvat – perustehtävä säilyy kirkkaana

TVA:n perustehtävänä on tuottaa tulevaisuudentutkimuksen opetusta sekä edistää tulevaisuusajattelua kehittäviä toimintatapoja ja opetusmenetelmiä yhdessä jäsenyliopistojen kanssa. Vuoden 2009 loppuun asti tulevaisuudentutkimuksen opetusta varten luotu verkosto oli Opetusministeriön ja yliopistojen tulossopimuksissa valtakunnallinen tehtävä. Jäsenyliopistoja oli tänä aikana yhteensä 17. Verkostoa koordinoi Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen sijoittunut koordinointiyksikkö.

Vuonna 2010 niin Suomen yliopistot kuin yliopistoverkostotkin organisoituivat uudelleen. 20-vuotiaan TVA:n toiminnassa on tänä päivänä mukana kymmenen jäsenyliopistoa ja koordinaatioyksikkö toimii Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa.

Jatkuvien uudistusten edessä

Oppimisen tulevaisuudenkuvat, digitaalisuus, työelämän murros, kansainvälisyys ja monet muut haasteet pakottavat myös TVA:ta uudistumaan. Rihmaston uudistumista voit juhlavuoden aikana seurata mm. kotisivuillamme ja oppimisen tulevaisuudelle omistetussa Tulevaisuuden tutkimuksen seuran julkaisemanssa Futuran teemanumerossa 3/2018.

Finlandia-talolla 1. helmikuuta järjestetyn kutsuseminaarin alustuksiin ja päivän tunnelmiin pääset videotallenteiden sekä valokuvien avulla.

TVA ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus haluavat lämpimästi kiittää niin kaikkia juhlapäivään osallistuneita kuin vuosien varrella panostaan toimintaan antaneita.

 

Teksti: Hanna-Kaisa Aalto
Valokuvat: Amos Taylor & Anne Arvonen

 

20 vuoteen mahtuu monia hauskoja hetkiä: 

 

Asiasana:
Tagit:

​Videotallenteet päivän alustuksista:

 capture-tva20.JPG

  

Katso myös valokuvia tilaisuudesta: