in English
 
 
Videotallenteet 20-vuotisjuhlaseminaarista 1.2.2018

​Akateemikko Ilkka Niiniluoto:
Voidaanko tulevaisuudesta tietää?

Professori Markku Wilenius:
Tulevaisuuden oppiminen ja TVA

Valiokuntaneuvos Olli Hietanen:
Tulevaisuuksia politiikan näköalapaikalta

Dosentti Matti Kamppinen:
Kokonaisuuden näkemisen taito

Professori Sirkka Heinonen:
Työn tulevaisuus

Tulevaisuudentutkija Aleksi Neuvonen:
Kestävät kaupungit

Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja:
Globaalit muutosajurit

 

 

Asiasana:
Tagit:

 

 

Juhlaseminaarin
puheenjohtajana toimi
Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksen
 johtaja Juha Kaskinen