in English
 
 
Jäsenyliopistot

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemiaan kuuluu 10 jäsenyliopistoa.

Johtokunta

TVA:n johtokunta muodostuu jäsenyliopistojen ja -yksiköiden nimeämistä edustajista. Johtokunta päättää opetuksen ja tutkimuksen järjestämiseen liittyvistä toimintalinjoista ja huolehtii hallinnollisista järjestelyistä omassa yliopistossaan. Johtokunnan valmistelevana elimenä toimii työvaliokunta. TVA:n koordinaattori toimii johtokunnan kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä.

Koulutusyhteyshenkilöt

Jokaisessa TVA:n jäsenyliopistossa toimii koulutusyhteyshenkilö, joka huolehtii opiskelijahallinnosta omassa yliopistossaan sekä toimii opettajana tulevaisuudentutkimuksen kursseilla.

 

>> Yliopistojen yhteyshenkilöiden yhteystiedot

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:


 

opintoihin.PNG
 

Capture-suomen-haastattelu.PNG
TVA:n johtokunnan jäsenen
 professori Reima Suomen haastattelu: "Tietojärjestelmä-
tieteen näkökulma tulevaisuuteen"

 

  LUT vahvasti mukana luomassa tulevaisuutta! Lue Hannele Lampelan  ajatuksia TVA:n toiminnasta
 Lappeenrannan teknillisessä
 yliopistossa.
  

Lue YLE:n sivuilta (29.12.2014)
TVA:n pitkäaikaisen opettajan,
Erkki Urpilaisen haastattelu.