in English
 
 
Toimintatapa

Kaikilla tieteillä on tulevaisuusrelevanssia ja pitkän aikavälin tulevaisuudennäkymät ovat osa tieteiden sisältöä. Myös yhteiskunta odottaa yliopistoilta aktiivista roolia pitkän aikavälin tulevaisuuden näkymien luomisessa. TVA:n toiminta muotoutuu jäsenyliopistojen opetuksesta, tutkimuksesta ja hallinnosta lähtevistä tarpeista käsin. Jäsenyliopistojen henkilökunta (professorit, tutkijat, opettajat) on keskeisessä asemassa luomassa väyliä tulevaisuudentutkimuksen opintoihin tavalla, joka parhaiten soveltuu yliopiston omaan strategiaan ja toimintatapoihin.

Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen antaa mahdollisuuden hyödyntää tieteen edistyneitä sisältöjä ja menetelmiä riippumatta maantieteellisistä etäisyyksistä. Tulevaisuudentutkimuksen kursseilla opiskelu tapahtuu monimuotoisesti kontakti-, intensiivi- ja etäopiskeluna. Opiskelumuodot ja oppimateriaalit sovitetaan oppimisympäristöön hyödyntämällä tietoteknologiaa ja vuorovaikutteisia opiskelumenetelmiä. Opiskelijoiden antama palaute ja opettajien kokemukset hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Tutkimustoiminta sisältää tutkijatapaamisia, kansainvälisiä seminaareja ja aktiivista osallistumista tieteen edistyksen seuraamiseen ja sen kehittyneimpien sisältöjen hyödyntämiseen opetuksessa. Yksi tärkeimmistä hankkeista on toimiminen YK:n yliopiston Yhdysvaltain neuvoston koordinoiman . Millennium-projektissa eri alojen merkittävien toimijoiden haastattelujen ja kyselyjen pohjalta analysoidaan, selitetään ja kuvataan globaaleja pitkän aikavälin haasteita ja esitellään erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja strategioita.  

Millennium-projektin noodina. Millennium-projektissa eri alojen merkittävien toimijoiden haastattelujen ja kyselyjen pohjalta analysoidaan, selitetään ja kuvataan globaaleja pitkän aikavälin haasteita ja esitellään erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja strategioita.
 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: