in English
 
 
TVA:n jatko-opintotarjonta

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian jatko-opintotarjonnan tavoitteena on antaa jatko-opiskelijoille mahdollisuus perehtyä syvällisesti tulevaisuudentutkimuksen tieteellisiin menetelmiin, filosofiseen perustaan ja tutkimusnäkökulmaan sekä yhdistää nämä opiskelijan omaan tieteenalaan ja tutkimusalueeseen.

TVA järjestää seminaareja teemoista, joihin syventymiseen mahdollisimman monella jatko-opiskelijoilla on tarvetta. Huolimatta varsin erilaisista aineyhdistelmistä ja tutkimusongelmista tulevaisuudentutkimuksen jatko-opiskelijoilla on koko joukko jaettuja teemoja, joiden syvällisempi käsittely yhteisissä seminaareissa on perusteltua.

Lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjaa valmisteleva jatko-opiskelija voi hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmiä ja lähestymistapaa omassa tutkimustyössään. Erityisesti skenaarioajattelu ja ajatus monien vaihtoehtoisten ja mahdollisten tulevaisuuksien olemassaolosta tarjoavat yleisnäkökulman, joka auttaa tutkijaa ymmärtämään ja hahmottamaan muun muassa nykyhetken yhteiskunnallista kehitystä, suunnittelun ongelmia sekä päätöksentekoa ja valintoja tulevaisuusorientoituneesti.

Opiskelija voi siis joko tehdä omasta opinnäytteestään tulevaisuudentutkimuksen piiriin luettavan tieteellisen tutkimuksen tai hän voi hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, näkökulmaa ja tulevaisuusajattelua oman tieteenalansa piiriin kuuluvassa työssä. Orientoituminen tulevaisuudentutkimukseen parantaa mahdollisuuksia tulla valituksi Turun kauppakorkeakoulun (Turun yliopiston) tohtoriohjelmaan, pääaineena tulevaisuudentutkimus (Futures Studies).

TVA:n toimintaa ja jatkokoulutuksen tieteellistä tasoa valvoo johtokunta, jonka jäsenet on valittu jäsenyliopistoista.

 

 

 

 
Asiasana:
Tagit:
 ​​
Mahdollisuudesta hakeutua
 tulevaisuudentutkimuksen jatko-opiskelijaksi Turun yliopiston
kauppakorkeakouluun
löydät lisätietoa
 
Tulevaisuuden tutkimus-
keskuksen sivulta.​

 

JULKAISE FUTURASSA!

​Futura-lehteen voi esittää
 julkaistavaksi sekä suomen-
että englanninkielisiä tulevaisuuden-
tutkimuksen artikkeleita.

 Kysy lisää seuran toimistosta:
toimisto@futurasociety.fi
 Hazel Salminen