in English
 
 
Hakeutuminen jatko-opiskelijaksi

Pääset osalliseksi kursseista seuraavasti:

  • Sinulla on (jatko-)opinto-oikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa. Niiden opiskelijoiden, joilla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta, suositellaan hakeutuvan jatko-opiskelijaksi joko Turun yliopiston kauppakorkeakouluun tai johonkin TVA:n jäsenyliopistoon. 

  • Mikäli sinulla ei ole jatko-opinto-oikeutta TVA:n jäsenyliopistossa, pääset osalliseksi tulevaisuudentutkimuksen valtakunnallisiin jatko-opintokursseihin myös hakemalla joko JOO-oiketta tai oikeutta erillisopintojen suorittamiseen jossakin TVA:n jäsenyliopistossa. Erillisopintoihin hakeutumisesta saat lisätietoa yliopistosi hakupalveluista. Lisätietoa JOO-oikeudesta Joopas.fi 

  • ​Liity mukaan tulevaisuudentutkimuksen jatko-opiskelijoille tarkoitetulle tiedotuslistalle tutu-opiskelijat[a]lists.utu.fi. Listalle voi liittyä ja siltä voi erota Turun yliopiston mailman-listapalvelun kautta. Listan kautta saat tietoa TVA:n kurssitarjonnasta sekä alan tapahtumista.​

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen tulevaisuudentutkimuksen oppiaineeseen

Tulevaisuudentutkimuksen jatkokoulutusohjelma on osa Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaa Turun yliopistossa.

Tulevaisuudentutkimuksen nelivuotinen jatkokoulutusohjelma tuottaa kauppatieteiden ja filosofian tohtoreita, joiden erityisosaaminen on tulevaisuudentutkimuksen tieteenalalla. Tämä erityisosaaminen tarkoittaa pätevyyttä sekä alan tutkimustehtävissä että erilaisissa asiantuntijatehtävissä, joissa painotetaan tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin sekä käytännön tason menetelmällistä että teoreettista tuntemusta.

>> Lue lisää opinnoista.

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen TVA:n jäsenyliopistoon

Jatko-opinto-oikeuden hakemisessa noudatetaan aina ko. yliopiston ja oppiaineen ohjeita. On suositeltavaa hakeutua jatko-opiskelijaksi omien aiempien opintojen, yliopiston maantieteellisen sijainnin ja TVA:n johtokunnan jäsenten edustaman yksikön tai oppiaineen sekä tutkimusprofiilin perusteella. Ota yhteys valitsemasi yliopiston oppiaineen/yksikön johtajaan tai professoriin ja sovi hänen kanssaan tarkemmasta hakuprosessista. 

Jatko-opintoja suunnitellessa on hyvä huomioida, että yliopistot myöntävät vain rajallisen määrän jatko-opinto-oikeuksia lukuvuodessa. Jatko-opiskelijaksi aikovan tulee aina ennen jatko-opinto-oikeushakemuksen jättämistä keskustella sen yksikön vastaavan professorin kanssa, minne on hakemassa jatko-opiskelijaksi.

Jatko-opiskelijalle määrätään 1-2 ohjaajaa, joilla tulee olla tohtorin tutkinto tai edustamansa alan syvällinen perehtyneisyys. Jos mahdollista, tulisi ainakin toisen ohjaajista olla tulevaisuudentutkimuksen asiantuntija. Asiantuntijoita löydät mm. TVA:n jäsenyliopistojen yhteyshenkilöiden kautta sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen henkilökunnasta.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätiedot:

 

Hanna-Kaisa Aalto
Koordinaattori
tva(a)utu.fi