in English
 
 
Opiskeluoikeus ja suoritusten rekisteröinti

TVA:n kursseille voit osallistua, jos sinulla on voimassaoleva opinto-oikeus jossakin verkoston jäsenyliopistossa. Jos et ole kirjoilla jossakin jäsenyliopistossamme, voit hakea erillistä opinto-oikeutta kurssin järjestävästä yliopistosta. Lisätietoja ko. hakuprosessista saat kunkin yliopiston omasta opintotoimistosta. Turun yliopistossa erillisopinto-oikeutta haetaan Turun kauppakorkeakoulusta. Lisäksi yliopistoissa on olemassa ns. erillisopinto-oikeus, jossa opiskelija anoo opinto-oikeutta yksittäisille jaksoille. Joustavin tapa on avoimen yliopiston tarjonta (tarjolla on sekä yksittäiset jaksot, että sivuainekokonaisuus).

Jatko-opiskelijana olet tervetullut jatko-opintokurssien lisäksi myös peruskursseillemme. Sinun tulee kuitenkin selvittää omalta ainelaitokseltasi hyväksytäänkö suoritetut opintoviikot osaksi omaa jatkotutkintoasi.

Tulevaisuusopintoja voit sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai muodostaa 25 opintopisteen, sivuaineeseen rinnastettavan opintokokonaisuuden. Tulevaisuusopintoja voit suorittaa minkä tahansa pääaineen yhteydessä. Tarkista kuitenkin oman ainelaitoksesi kanta.

JOO-sopimus ja TVA:n kurssit

JOO-lyhenteellä tarkoitetaan joustavaa opinto-oikeutta eli opiskelijan mahdollisuutta suorittaa erillisiä opintoja ja opintokokonaisuuksia yliopistoissa, joiden kanssa hänen kotiyliopistonsa on tehnyt JOO-sopimuksen. JOO-opintoina voi opiskella toisessa yliopistossa yksittäisiä kursseja, opinto-kokonaisuuksia tai sivuaineita. Opiskelijalle toisessa yliopistossa opiskelu on maksutonta. Huomaathan, että JOO-opintojen haku kaksi kertaa vuodessa, jolloin hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. eli syksyn opintojaksoille on haettava opinto-oikeutta jo edellisenä keväänä ja kevään jaksoille viimeistään lokakuussa.

TVA:n kurssien JOO-käytäntö perustuu jäsenyliopistojen omaan päätökseen. Sinun kannattaakin neuvotella ensin JOO- ja muista käytännön asioista oman yliopistosi koulutusyhteyshenkilön kanssa.

Opintosuoritusten rekisteröinti

Turun yliopistossa opintosuorituksien rekisteröinnistä sekä opintokokonaisuuden kokoamisesta vastaa opintosihteeri Auli Rahkala-Toivonen, auli.rahkala-toivonen(a)utu.fi.

Muissa yliopistoissa suorituksien rekisteröinnistä tulee olla yhteydessä oman yliopiston koulutusyhteyshenkilöön.

Mikäli omassa yliopistossasi ei ole vakiintunutta käytäntöä, pyydä yliopiston opintohallinnosta opintorekisteriote, jossa näkyvät suorittamasi kurssit. Opintorekisteriote tulee pyytää siitä yliopistosta, jossa olet suorittanut ko. kurssin, huom. kurssien TUTU2, 4 ja 5 suoritukset kirjautuvat aina Turun yliopistoon. Toimita opintorekisteriote (tai -otteet) Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemiaan joko postitse tai skannattuna sähköpostin liitteenä. Todistus toimitetaan opiskelijalle skannattuna sähköpostin liitteenä tai muulla tavoin erillisen sopimuksen mukaan.

 

 

Asiasana:
Tagit:

 ​