in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus, yhteensä 25 op
​​

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian opinnot voit sisällyttää tutkintoosi joko sivuaineena, opintokokonaisuutena tai osana vapaastivalittavia opintojasi.

Tulevaisuudentutkimuksen peruskurssit järjestetään yhteistyössä jäsenyliopistojen kanssa. Kursseilla TUTU1 ja TUTU2 paikalliset opintoryhmät kokoontuvat koulutusyhteyshenkilön johdolla. TUTU3 ja TUTU4 opintojaksot ovat verkkokursseja.

TUTU4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. TUTU3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 jaksojen hyväksyttyä suorittamista. 

25 op:n opintokokonaisuus s​isältää seuraavat opintojaksot:

TUTU1: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op – alkaa tammikuussa 2020

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusaja​ttelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

TUTU2: Tulevaisuudentutkimuksen ​menetelmät 5 op – alkaa maaliskuussa 2020

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

TUTU3: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op – alkaa syyskuussa 2019

Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen. 

Aiemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojaksojen TUTU1 ja TUTUS2 hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot. TUTU3-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu opintojaksoilla 1 ja 2 esiteltyjen menetelmien soveltamiseen.”

Ilmoittaudu kurssille 19.-29.8. välisenä aikana. Linkki ilmoittautumiseen​.

Kurssille ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse lisätietoa kurssin aikataulusta. Verkkotyöskentely kurssin Moodlessa käynnistyy 2.9.2019. 

TUTU4: Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta (5 op) – alkaa ​ lokakuussa 2019

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Kurssi järjestetään 28.10.-9.12.2019. Ilmoittaudu kurssille 7.-22.10. välisenä aikana. Linkki ilmoittautumiseen avautuu 7.10.2019.​

TUTU 5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op 
 
Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna. Voit myös kysyä omalta koulutusyhteyshenkilöltäsi suosituksia sellaisista oman yliopistosi opinnoista, jotka voisit hyväksyttää osaksi tulevaisuuden-tutkimuksen opintokokonaisuuttasi.

 

Katso lisää sisällöistä ja vaatimuksista opinto-opaskuvauksesta.

 

​ 

Asiasana:
Tagit:

opintoihin.PNG