in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus, yhteensä 25 op

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian opinnot voit sisällyttää tutkintoosi joko sivuaineena, opintokokonaisuutena tai osana vapaastivalittavia opintojasi.

Tulevaisuudentutkimuksen peruskurssit järjestetään yhteistyössä jäsenyliopistojen kanssa. Kursseilla TUTU1 ja TUTU2 paikalliset opintoryhmät kokoontuvat koulutusyhteyshenkilön johdolla. TUTU3 ja TUTU4 opintojaksot ovat verkkokursseja.

TUTU4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. TUTU3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 jaksojen hyväksyttyä suorittamista. 

25 op:n opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

TUTU1: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op – alkaa tammikuussa 2019
Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.
 

TUTU2: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op – alkaa maaliskuussa 2019
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
 

TUTU3: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op – alkaa elokuussa 2019
Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuus-
näkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.
 

TUTU4: Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op – alkaa lokakuussa 2018. HUOM! Tarjolla myös lokakuussa 2019
Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.
 

TUTU 5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op 
Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna. Voit myös kysyä omalta koulutusyhteyshenkilöltäsi suosituksia sellaisista oman yliopistosi opinnoista, jotka voisit hyväksyttää osaksi tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuttasi.
 

Katso lisää sisällöistä ja vaatimuksista opinto-opaskuvauksesta.

 

 

Asiasana:
Tagit:

opintoihin.PNG