in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus, yhteensä 25 op
​Vuoden 2013 kesäkoulussa (TUTU5) pureuduttiin ruoan ja luonnonvarojen riittävyyteen tulevaisuudessa. 

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian opinnot voit sisällyttää tutkintoosi joko opintokokonaisuutena tai osana muita opintojasi.

Tulevaisuudentutkimuksen peruskurssit järjestetään yhteistyössä jäsenyliopistojen kanssa. Kursseilla TUTU1 ja TUTU3 paikalliset opintoryhmät kokoontuvat koulutusyhteyshenkilön johdolla. TUTU4 kurssiin sisältyy 1-2 valtakunnallista lähitapaamista.

TUTU1, 2 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. TUTU2, 3 ja 4 edellyttävät kronologista suorittamista. Opintojaksojen tarkemmat tiedot ja suoritustavat Turun yliopiston opinto-oppaasta.

Lukuvuonna 2016-2017 Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemiassa voi suorittaa seuraavat opintojaksot:

 • TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op​
  Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.​
  Ajankohta: Syyslukukausi 2016, I periodi
  Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt
  Kurssijärjestelyt Turussa: Tunnit torstaisin ajalla 8.9.-20.10.klo 14.00-16.30, Turun kauppakorkeakoulu, LS 19. 

 • TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen perusteet, 5 op
  Kurssin aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi perehdytään tulevaisuudentutkimuksen tehtäviin ja merkitykseen yhteiskunnassa.​
  Ajankohta: Syyslukukausi 2016, II periodi. Huom! Verkkokurssi.
  Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt

 • TUTU3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
  Opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
  Ajankohta: Kevätlukukausi 2017, III periodi, käynnistys viikolla 2
  Ilmoittautuminen omaan yliopistoosi. Turussa ilmoittautuminen Nettiopsuun ​

 • TUTU4 Tulevaisuudentutk​imuksen menetelmät käytännössä, 5 op
  Opintojakson tavoitteena on aiempien kurssien (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi ja tutkijan ammatti professiona. ​
  Ajankohta: Kevätlukukausi 2017, IV periodi

 • TUT​U5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen kurssi, 5 op
  Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteuteta​an intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.
  Ajankohta: Vuoden 2017 kurssi järjestetään viikolla 24 Turussa.

 

Asiasana:
Tagit:

opintoihin.PNG