in English
 
 
Millennium-projektin Helsinki-noodi

Globaalin Millennium-projektin tarkoituksena on käynnistää tulevaisuuden tutkimusta, päivittää ja kehittää tietojamme maailman tulevaisuudesta ja saattaa tätä tietoa tiedotusvälineiden kautta julkishallinnon päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Projektin avulla halutaan kehittää opetussisältöjä ja julkista koulutustarjontaa ja luoda eri tavoin kumuloituvaa tietoa mahdollisista tulevaisuuksista.

Globaalin ja lokaalin ajattelun yhdistämiseksi Millennium-projekti on perustanut noodeja (engl. node) eli yhteistyöorganisaatioita ja kutsunut tutkijoita eri maista vastaamaan paikallisesti ja alueellisesti tehtävästä tutkimustyöstä ja tutkimustulosten levittämisestä.

TVA:n yhteydessä toimii Millennium-projektin Helsinki-noodi. Helsinki-noodi perustettiin syyskuussa 2001 TVA:n, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sekä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran yhteisellä päätöksellä. Euroopan noodit ovat organisoituneet keskenään Foresight Europe Network (FEN) -verkostoksi.

Helsinki-noodin jäsenet:

 • Sari Söderlund (Turun yliopisto), noodin puheenjohtaja 2019-
 • Toni Ahlqvist (Turun yliopisto)
 • Mikko Dufva (Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry)
 • Sirkka Heinonen (Turun yliopisto)
 • Juha Kaskinen (Turun yliopisto)
 • Osmo Kuusi (Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry)

Millennium-projektin pääasialliset sisällöt ovat:

 • Pitkän aikavälin kehityskulkujen haasteiden ja mahdollisuuksien jatkuva arviointi ja niiden toimenpiteiden ja poliittisten päätösten kuvaaminen, joita tarvitaan haasteisiin vastaamiseksi.
 • Tutkijoiden yhteinen tutkimuksen tekemiseen ja tietojen vaihtoon tähtäävä, kaikille avoin verkosto.
 • Vuosittain julkaistava State of the Future -raportti, joka sisältää sekä muiden tekemää ennakointitietoa että projektissa tuotettavaa tutkimustietoa. Raportin sisältö ottaa huomioon myös aikaisempina vuosina tehdyn työn.
 • Erityisiä tutkimusaiheita ovat olleet esimerkiksi tieteen ja teknologian tulevaisuus, tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, ympäristön turvallisuus, Afrikan tulevaisuus sekä ihmiskunnan historiasta kumpuavia oppeja ja tutkimuskysymyksiä.
 • Tutkimusmenetelmiä ja analysoinnin muotoja kehitetään erilaisten tutkimuskysymysten – tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien – tarkastelun yhteydessä.


Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja Millennium-projektista:

 

Sari Söderlund
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
sari.soderlund(a)utu.fi

millennium-project.org