in English
 
 
Opetuksen kehittäminen

TVA on koko toimintansa ajan pyrkinyt pitkäjänteisesti kehittämään laadukasta tutkimukseen pohjautuvaa ja monimuotoista opetusta niin sisältöjen kuin opiskelumenetelmienkin osalta. TVA:n toiminta nivoutuu kiinteästi tutkimukseen, mikä mahdollistaa tuoreiden tutkimussisältöjen hyödyntämisen opetuksessa.

TVA:n kursseilla opetus ja opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna (sähköiset oppimisympäristöt, sosiaalinen media, luennot, ryhmätyöt, itseopiskelu, jne.). Monimuoto-opiskelua varten kehitetään jatkuvasti monitieteisyyttä edistäviä käytänteitä ja sovelluksia. Opiskelumuodoissa korostuvat akateemiset kompetenssit, kuten tieteellinen kirjoittaminen.

 

 

   

 
Asiasana:
Tagit:

​Tutustu julkaisuihin:

Anita Rubin (2010) 
Muuttuvan ajan muuttuvat haasteet. Mihin tulevaisuudentutkimuksen opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota?
TVA-julkaisuja 1/2010. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia.
66 s. ISBN 978-952-249-054-4.
 ISSN 1798-5498.

 

Seikkula-Leino, Jaana –
Tiikkala, Anne –Hytinkoski Pekka & 
Söderlund, Sari (2014)
Tulevaisuuden
yrittäjyyskasvatuksen
oppimisympäristöt ja
oppimispelien mahdollisuudet.
Teoksessa Seikkula-Leino,
Jaana – Tiikkala, Anne & Yöntilä, Laura (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen
opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010–2014, Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014,  s. 223–240, Newprint Oy, Raisio.