in English
 
 
Kurssitoimintaa Seilissä

Seilin kesäisestä toiminnasta merkittävimmän osan muodostavat yliopistolliseen perus- ja jatko-opetukseen liittyvät kurssit.
 
Vuonna 2013 opetusta Seilissä järjestivät Turun yliopiston laitoksista tai yksiköistä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biologian, ympäristönsuojelun sekä maantieteen laitokset, lääketieteellisen tiedekunnan Terveyden biotieteiden koulutusohjelma, Informaatioteknologia  ja Baltic Sea Region Studies -ohjelma, sekä lisäksi mm. opettajankoulutuslaitos, avoin yliopisto ja Brahea. Laitoksen omina kursseina järjestettiin mm. Silakan ekologiankurssi sekä kuvataidekurssi.
Myös muut kotimaiset korkeakoulut pitävät kenttä- ja muita kursseja Seilissä. Säännöllisiä vieraita ovat mm. Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Kuvataideakatemia, Tampereen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. Kansainvälisiä tutkija- ja opettajavieraita Saaristomeren tutkimuslaitoksella käy etupäässä Itämeren maista.
 
Viime vuosina myös useat kotimaiset taidekorkeakoulut ja ammattikorkeakoulujen taideaineet ovat pit?neet vuosittain kurssejaan ja työpajojaan Seilissä. Esim. ympäristötaide-, kuvataide-, valo- ja videokuvaus sekä musiikkiopetus pystyvät mainiosti hyödyntämään kenttäaseman inspiroivia puitteita.
 
Laajentuvasta toiminnasta kertovat lisäksi mmm. suositut Lasten yliopiston tiedeleirit, joita on järjestetty kesästä 2008 lähtien. Lisäksi lukio-opetuksen puolelta kenttäkurssin Seilissä järjestivät myös Turun Suomalainen Yhteiskoulu, Kaarinan Lukio, Itämeri-kesälukio sekä Varsinais-Suomen koulujen leirikoulut.
 
​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: